Monthly Archives: June 2014

Mai puţin timp pierdut cu procesele

Începând de astăzi, şedinţa de informare privind avantajele medierii nu mai este obligatorie, conform unei Decizii a Curţii Constituţionale a României (CCR). Mai mult, prin această decizie, cererile vor fi admise în instanţă fără să fie nevoie de o dovadă că părţile au fost la mediator. Decizia se aplică atât proceselor în care sunt implicate persoane fizice, cât şi cele în care sunt implicate persoane juridice. Decizia CCR nr. 266/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 200 din Codul de procedură civilă, precum şi celor ale articolului 2 alineatul (1) şi (1²) şi articolului 60¹ din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator se aplică din data de 25 iunie 2014, deoarece a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr 464.

Prin această decizie, CCR a admis excepţia de neconstituţionalitate şi constat că prevederile art. 2 alin. (1) şi (1²) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator sunt neconstituţionale, deoarece încalcă articolul 21 din Constituţie.

Prevederile neconstituţionale şi prevederea pe care o încalcă

Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 menţiona că, dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege. Continue reading

Procedura medierii, obligatorie pentru unele cazuri ?

Consiliul de Mediere a luat act de motivarea Curţii Constituţionale a României (CCR) a deciziei nr. 266 din 7 mai 2014.

În lumina motivării CRR a deciziei, Consiliul de Mediere a aprobat un program de modificare a Legii nr. 192/2006, astfel încât procedura medierii să devină una obligatorie pentru unele cazuri, aşa cum se arată şi în motivarea CCR, respectiv  “o procedură constând în informarea asupra existenţei unei legi apare, neîndoielnic, ca o încălcare a dreptului de acces la justiţie,…cu atât mai mult cu cât procedura se rezumă la o simplă obligaţie de informare, şi nu la încercarea efectivă de soluţionare a conflictului prin Mediere”.

Consiliul de Mediere va depune toate eforturile pentru transpunerea în legislaţia naţională a dispoziţiilor Directivelor Europene cu privire la mediere, cu respectarea prevederilor constituţionale, astfel încât, medierea să devină o procedură obligatorie, preluând şi adaptând modelul altor ţări din UE, respectiv Italia.

Consiliul de Mediere

sursa: cmediere.ro

Expertiza CNCD în ceea ce privește declararea avocaților și notarilor mediatori de drept

Consiliul National Pentru Combaterea Discriminarii confirma intr-un comunicat adresat Consiliului de Mediere din Romania ca s-ar crea o stare de discriminare daca avocatii ori notarii ar fi declarati mediatori de drept, conform unei propuneri legislative mai vechi. Propunerea legislativa stipuleaza ca “Fara indeplinirea niciunei formalitati, pot desfasura, in cadrul propriilor forme de exercitare a profesiei, toate atributiile specifice unui mediator, notarii si avocatii care indeplinesc conditia vechimii de 5 ani in profesie, calculate de la data promovarii examenului de definitivat”.

Conform comunicatului postat pe siteul oficial al Consiliului de Mediere, discriminarea ar fi intre mediatorii autorizati conform Legii Medierii nr. 192/2006 – care pentru autorizare trebuie sa indeplineasca efectiv anumite cerinte expres stipulate in lege – pe de o parte, si avocatii si notarii cu minim 5 ani vechime in profesia lor pe de alta parte.

O alta stare de discriminare s-ar crea intre avocatii si notarii cu 5 ani vechime pe de o parte si celelalte profesii juridice precum executorii judecatoresti si consilierii juridici autorizati deja ca mediatori in baza Legii medierii nr. 192/2006.

De asemenea, s-ar crea o disciminare intre avocatii care nu au 5 ani vechime in profesia de avocat si cei care au aceasta vechime, precum si intre avocatii care indiferent de vechimea in profesie s-au autorizat deja ca mediatori in conditiile legii medierii. Continue reading

Judecator: actiunea este inadmisibila doar daca reclamantul nu e informat asupra medierii

Dupa ce Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra neconstitutionalitatii articolului 2 din Legea 196/2006, instantele inca iau in discutie admisibilitatea actiunilor vizavi de procesele verbale eliberate de mediatorii care informeaza partile. Si in continuare in procesele introduse in instanta inainte ca CCR sa se pronunte, partile parcurg primii pasi catre mediere. Potrivit Constitutiei Romaniei, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale.

Obligativitatea parcurgerii etapei preliminare catre mediere inaintea unui proces inca se ia in discutie de instante. Desi Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale atat obligativitatea prezentarii la sedinta de mediere, cat si respingerea actiunilor de catre instanta, in situatia in care nu se depune certificatul, decizia nu a fost inca motivata, astfel incat prevederile Legii medierii privitoare la procedura prealabila a informarii sunt in vigoare.

Aceasta inseamna ca dosarele inca sunt cercetate din acest punct de vedere. Un exemplu il constituie un litigiu de munca aflat pe rolul Tribunalului Vrancea, acolo unde s-a adus in discutie inadmisibilitatea actiunii, tocmai pentru neindeplinirea procedurii prealabile instituita de articolul 2 alineatul 1 din din Legea 192/2006. Pe de o parte, avocatul societatii chemate in judecata a precizat ca administratorul nu a participat la sedinta de informare, in timp de reclamantul a sustinut ca a avut o intrevedere cu un mediator.

Situatia a fost insa transata de judecatorul cauzei, care, in baza actelor depuse la dosar, a concluzionat ca procedura prealabila a fost indeplinita.

“Din perspectiva neindeplinirii obligatiilor specifice stabilite de Legea 196/2006, exceptia este nefondata. Sanctiunea inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata ar fi putut opera doar in conditiile in care reclamantul nu ar fi participat la o sedinta de informare asupra avantajelor medierii, iar nu si partea parata. In aceste conditii, trebuie constatat ca reclamantul si-a indeplinit obligatia legala, circumstanta in care exceptia invocata este nefondata”, a lamurit judecatorul cauzei disputa legala.

Trebuie mentionat ca decizia CCR, pronuntata pe 7 mai, se va aplica si va produce efecte incepand cu data publicarii ei in Monitorul Oficial. Astfel, de la data publicarii, deciziile sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor. Chiar si din aceasta perspectiva, partile vor putea fi informate in continuare asupra medierii, iar daca aleg sa isi solutioneze amiabil neintelegerile, procesul poate fi suspendat.
De asemenea, instantele vor putea si de aici incolo sa recomande si sa indrume partile la solutionarea proceselor pe cale amiabila.

Procedura prealabila de informare privind avantajele medierii a devenit obligatorie o data cu Legea nr. 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, incepand cu data de 15 februarie anul trecut. Indeplinirea acestei obligatii trebuie dovedita de justitiabili printr-un proces verbal eliberat de mediator. Pe 7 mai insa, CCR a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor care stabileau aceasta obligatie a partilor de a participa la sedinte de informare privind avantajele medierii, precum si cea potrivit careia cererea de chemare in judecata urma a fi respinsa ca inadmisibila in caz contrar.

Sursa:http://www.avocatura.com/judecator-actiunea-este-inadmisibila-doar-daca-reclamantul-nu-e-informat-asupra–s10786.html

 

Reactia Consiliului de Mediere la Decizia CCR

Consiliul de Mediere, autoritatea națională cu atribuții în domeniul medierii a luat act de articolele apărute în presă în data de 08.05.2014 referitoare la decizia Curții Constituționale privitoare la mediere și față de acestea înțelege să facă următoarele precizări:

Medierea este o activitate de interes public, aflată la dispoziția cetățenilor prin care aceștia au posibilitatea de a-și asigura „o soluționare extrajudiciară eficientă din perspectiva costurilor și rapidă a litigiilor (..) prin intermediul unor proceduri adaptate nevoilor părților”, așa cum este precizat în Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului, directivă obligatoriu  de transpus în legislația internă a fiecărui stat membru al UE.

„Eliminarea medierii” așa cum a fost menționat în titlul unor articole nu poate opera, atât timp cât România este stat membru UE. Reglementarea europeană precizează că: „Medierea nu ar trebui considerată o soluție inferioară procedurii judiciare din cauza faptului că respectarea acordurilor rezultate în urma medierii ar depinde de bunăvoința părților.” De precizat și faptul că medierea a fost reglementată în România în anul 2006 ca o cerință obligatorie în vederea aderării la UE, din nefericire fiind adoptată prin impunere și nu din convingere.

Dincolo de caracterul executoriu al acordurilor rezultate din mediere care este garantat de legislația națională prin autentificarea acordurilor de mediere la notar sau pronunțarea unor hotărâri de expedient de către instanțe, Consiliul de mediere consideră că statul român are obligația de a susține medierea în acord cu angajamentele europene asumate. Orice altă abordare ar fi neconformă cu politicile europene în domeniu. Continue reading

Judecătorii ar trebui să trimită la mediere conflictul

Ion Dedu, UNMR: În momentul când se trimite doar o parte a conflictului la mediere se rupe conflictul în două, se rupe de eficacitate, nu mai poate să funcţioneze instituţia mediatorului
Av. dr. Elena Bustea: Sunt provocări în ceea ce priveşte medierea, dar merg pe principiul că în acest moment, în România, medierea din punctul meu de vedere funcţionează”
Danileţ, CSM: Procurorii, judecătorii şi avocaţii ar trebui să promoveze medierea pentru că ar duce la descărcarea organelor judiciare 


Uniunea Naţională a Mediatorilor din România – Filiala Bucureşti şi Societatea Civilă Profesională de Mediatori – Ion Dedu şi Andreea Răduţ, în parteneriat media cu ziarul Curierul Naţional, au organizat, marţi, conferinţa “Medierea în România – Istoric şi perspective”. 
La eveniment a fost prezent şi secretarul general al Uniunii Generale a Industriaşilor din România (UGIR) care a transmis un mesaj de susţinere către mediatorii din ţară pentru a face o punte între aceştia şi mediul de afaceri. 
Preşedintele UNMR – Filiala Bucureşti, Ion Dedu, a declarat, în deschiderea evenimentului, că mediatorul este o profesie care va fi de bază în dezvoltarea culturii pentru dialog în România. El a afirmat că cetăţeanul român trebuie să înceapă să aibă o educaţie a dialogului, a comunicării, în detrimentul conflictului şi instanţelor de judecată, precizând că putem să ne rezolvăm singuri conflictul apelând la un mediator şi în ultimă instanţă, dacă aşa nu se poate, să mergem spre instanţa de judecată. Dedu a spus că judecătorii au obligaţia, conform articolului 20 din Codul de Procedură Civilă şi articolului 6 din lege, să trimită toate părţile la mediere, adică să trimită la mediere conflictul, nu reclamantul. 
“În momentul când se trimite doar o parte a conflictului la mediere se rupe conflictul în două, se rupe de eficacitate, nu mai poate să funcţioneze instituţia mediatorului doar pe parte de reclamant. Judecătorul are îndatorirea să trimită conflictul la mediere, conflict care are două elemente, deci două părţi. Aici s-a greşit. Curtea Constituţională s-a pronunţat pe bună dreptate, întrucât dacă judecătorul trimite reclamantul, mediatorul face procedura de invitare a celeilalte părţi, atunci în momentul acela i s-a îngrădit reclamantului accesul spre Justiţie. Curtea Constituţională s-a pronunţat în mod normal pe efectul aplicării legii lor de către judecători. Acest lucru vrem să-l îndreptăm”, a declarat, pentru Curierul Naţional, preşedintele UNMR – Filiala Bucureşti, Ion Dedu.

Elena Bustea: Dorim ca profesia de mediator să aibă un viitor. Va ajuta Justiţia

Suntem cu toţii foarte preocupaţi de evoluţia profesiei noastre, dorim ca aceasta să fie realizată de profesionişti, de noi, mediatorii autentici, a spus av. dr. Elena Bustea, mediator şi preşedinte al Centrului Avocaţilor Mediatori,  prezentă la conferinţa “Medierea în România – Istoric şi perspective”. 
“Dorim ca această profesie să aibă un viitor. Cu toate avatarurile şi obstacularea acestei profesii, cred într-un viitor foarte bun al ei şi în aducerea acestei profesii pe linia acelor profesii care vor ajuta în mod categoric Justiţia română. Sunt provocări în ceea ce priveşte medierea, dar merg pe principiul că în acest moment, în România, medierea din punctul meu de vedere funcţionează”, a declarat, pentru Curierul Naţional, av. dr. Elena Bustea, mediator şi preşedinte al Centrului Avocaţilor Mediatori.

Danileţ: Medierea nu prea este cunoscută în rândul oamenilor pentru că nu este promovată suficient

Cristi Danileţ, judecător şi membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), spune că medierea nu prea este cunoscută în rândul oamenilor pentru că nu este promovată suficient de profesioniştii dreptului. 
“În primul rând poliţiştii, apoi procurorii, judecătorii şi avocaţii ar trebui să promoveze medierea. De ce? Pentru că ar duce la descărcarea organelor judiciare de un anumit număr de cauze considerate suficiente pentru a se aloca timpul pentru alte cauze cu adevărat complexe”, a declarat, pentru Curierul Naţional, Cristi Danileţ. El a arătat că în 2013 au fost pe rolul instanţelor 3,35 milioane de dosare, astfel că 1 din 3-4 adulţi din România s-au judecat într-un dosar civil sau penal, precizând că numărul de medieri nu a atins 10.000.

Dan Manea: Curierul Naţional este partenerul apropiat şi activ al mişcării patronale şi al asociaţiilor profesionale

Curierul Naţional este al doilea ziar de business din România şi este partenerul apropiat şi activ al mişcării patronale şi al asociaţiilor profesionale, a spus Dan Manea, Directorul Executiv al ziarului Curierul Naţional, în cadrul conferinţei “Medierea în România – Istoric şi perspective”. 
“Avem o discuţie destul de veche, începută în urmă cu 2-3 ani, pe acest subiect legat de promovarea eforturilor asociaţiilor de mediatori tocmai pentru a se ajunge la o situaţie cât mai aproape de normalitate în care medierea să conteze în peisajul economic şi social românesc şi să-şi găsească locul pe care îl merită. Tocmai pentru acest lucru acum am reuşit să punem bazele unui proiect pe care îl începem săptămâna viitoare, se numeşte “Medierea în business”, va începe la Slatina pe data de 17 iunie, la ora 10.30, la Hotel Parc”, a declarat Dan Manea.

Sursa:http://www.curierulnational.ro/Economie/2014-06-12/Ce+vor+mediatorii%3A+Judecatorii+ar+trebui+sa+trimita+la+mediere+conflictul%2C+nu+reclamantul?fb_action_ids=784532318237306&fb_action_types=og.likes#.U5kM0fcLA-I.facebook

Senatul a aprobat noi obligatii pentru asociatiile de proprietari.

Asociatiile de proprietari ar putea avea noi obligatii, dupa ce senatorii au aprobat ieri un proiect de lege in acest sens. Potrivit documentului, acestea vor trebui sa afiseze lunar modul de calcul al cheltuielilor, iar principalul responsabil va fi presedintele asociatiei. Neindeplinirea acestei obligatii ar putea fi sanctionata cu amenda de pana la 3000 lei, se arata in acelasi document.

Senatorii au aprobat ieri un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

Potrivit documentului, asociatiile de proprietari vor trebui sa afize lunar modul de calcul al cheltuielilor, lucru de care se va ocupa presedintele asociatiei.

Mai exact, in proiectul de act normativ aprobat marti de senatori se mentioneaza ca asociatia de proprietari, prin grija presedintelui asociatiei, va afisa lunar, la vedere, langa lista de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari, modalitatea de calcul in urma careia au rezultat sumele lunare de plata a proprietarilor.

De asemenea, modalitatea de calcul va contine si arata explicit toate costurile si sumele care formeaza totalul de plata al proprietarilor, respectiv modul de calcul si repartizare a acestor cheltuieli catre proprietari.

Daca proiectul de act normativ va trece si de votul final al Camerei Deputatilor, atunci neindeplinirea acestei atributii va constitui contraventie si se va sanctiona cu amenda de la500 de lei la 3000 de lei.

Noi obligatii si pentru administratorii de bloc Continue reading

Medierea culpei medicale – Malpraxis

Este greu de exprimat in cuvinte ce simte un medic dupa ani de studiu, rezidentiat, specializari, zile si nopti de garzi, atunci cand, practicand profesia pentru care s-a pregatit asiduu, afla ca este acuzat de malpraxis medical.
E un sentiment puternic, o emotie extrema.
Deopotriva cu el, la fel simte si pacientul, ca si cand i-ar fi fost tradata increderea, fiecare dintre ei considerand pana atunci ca are o relatie medic-pacient si, dintr-o data, unul s-a intors impotriva celuilalt. Poate daca medicul ar vorbi cu pacientul, aceasta perspectiva ar disparea.
Folosirea medierii in rezolvarea cazurilor de malpraxis medical ofera multe beneficii, dar popularizarea scazuta a acestei metode alternative in randul medicilor, spitalelor si avocatilor lor sau companiilor de asigurari, a creat foarte putine oportunitati de intelegere si aplicare a acestei proceduri.
Apeland la mediere, nu doar ca scad costurile generate de un proces in instanta, care ar putea aduce pacientului un potential rezultat, dar creeaza o practica pentru spitale, in a preveni ca situatii similare sa fie evitate.
Solutionarea cazurilor de culpa medicala prin mediere reprezinta o solutie rapida si satisfacatoare atat pentru victimele actului medical eronat, cat si pentru medici.
Medierea nu este de natura sa stabileasca culpabilitatea sau inocenta partilor, ci de a facilita dialogul intre parti si, in consecinta, de a stinge litigiul pe cale amiabila.
Consider ca cel mai important aspect este prezenta medicului la mediere.
In unele cazuri este posibil ca simpla prezenta a medicului in procedura de mediere, sa satisfaca nevoile pacientului, pentru ca astfel ar demonstra respectul si compasiunea fata de suferinta acestuia.
Un alt avantaj al reglementarii cazurilor de malpraxis prin mediere, este acela de a asigura confidentialitatea procesului in ansamblu, in masura in care partile doresc ca imaginea lor sa nu fie afectata.
Un lucru este sigur: reglementarile privind culpa profesionala sunt necesare, deoarece ele ofera o mai buna incredere in sistemul medical.
Introducerea procedurii de mediere in viitoarea Lege a Malpraxisului Medical este menita sa incurajeze intelegerea amiabila intre toate partile implicate intr-un timp relativ scurt, rolul mediatorului fiind in primul rand acela de a-i ajuta sa ajunga in posesia tuturor informatiilor care sa conduca la o evaluare corecta a cazului.
Comparativ cu alte sisteme de mediere a malpraxisului medical, aceasta se practica cu succes in Olanda, Marea Britanie, Franta si Germania, in aceste tari existand chiar comisii de arbitraj la nivelul locatiilor medicale.

Sursa:Birou mediator Adriana Viorica Mihai-http://www.juristpedia.ro/opinii/medierea-culpei-medicale-malpraxis/

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2014

 

Mediatorul este o profesie care va fi de bază în dezvoltarea culturii pentru dialog în România

Uniunea Naţională a Mediatorilor din România – Filiala Bucureşti şi Societatea Civilă Profesională de Mediatori – Ion Dedu şi Andreea Răduţ, în parteneriat media cu ziarul Curierul Naţional, au organizat, în această seară, conferinţa „Medierea în România – Istoric şi perspective”.
La eveniment a fost prezent şi secretarul general al Uniunii Generale a Industriaşilor din România (UGIR) care a transmis un mesaj de susţinere către mediatorii din ţară pentru a face o punte între aceştia şi mediul de afaceri.
Preşedintele UNMR – Filiala Bucureşti, Ion Dedu, a declarat, în deschiderea evenimentului, că mediatorul este o profesie care va fi de bază în dezvoltarea culturii pentru dialog în România. “A fost foarte greu când am primit vestea deciziei Curţii Constituţionale pentru că aceasta s-a pronunţat în opinia mea foarte corect pentru că aplicarea legii a fost într-o parte corectă, într-o parte mai puţin corectă. Mediatorii noştri au mai greşit, avocaţii noştri au mai greşit, şi magistraţii noştri au greşit foarte mult în aşa fel încât aveam o lege foarte bună. Uniunea Europeană ne-a lăudat foarte mult pentru procedura medierii din România. S-a spus în materialul realizat de Uniunea Europeană că statele unde medierea este obligatorie şi unde şedinţa de informare este obligatorie au dat cele mai bune rezultate prin mediere. Numai că în România în loc să se respecte, să se aplice corect legea sub influenţa articolului de conciliere din Codul vechi de procedură Civilă au rămas ca să spun ancoraţi pe acel articol şi au considerat procedura de mediere, pentru că procedura este de mediere nu există procedură de informare, că nu poţi rezolva prin informare un conflict şi au rămas la momentul acela în aşa fel încât în loc să trimită conflictul la mediere, conflictul fiind format din două părţi, nu poţi avea conflict cu o singură parte decât intrapersonal, au trimis la mediere reclamantul, deci nu mi-a trimis conflictul către mediere cu ambele părţi aşa cum stipulează foarte bine legislaţia română ci a trimis reclamantul. Trimiţând reclamantul normal că mediatorul avea obligaţia să facă procedura de data aceasta de invitare a celeilalte părţi ca să pot să întrunesc elementele conflictului ca să am cele două părţi la masă. Ce s-a întâmplat? La Curtea Constituţională au venit foarte multe facturi şi chitanţe eliberate de mediatori pentru procesul verbal în care constatau că nu a venit cealaltă parte pentru certificat de informare, şi normal că s-a pronunţat Curtea Constituţională pe bună dreptate că a fost îngrădit dreptul reclamantului spre instanţa de judecată, aşa s-a perceput, aşa s-a întâmplat în piaţă, erau dovezi, s-a pronunţat. Ce rămâne de făcut, şi abia aşteptăm şi noi să vedem motivarea Curţii Constituţionale, este să se aplice legea în continuare, adică înainte de introducerea cererii de chemare în judecată conform articolului 43, aliniatul 2, indice 1 din legea 192/2006 părţile pot încerca procedura de mediere, nu scrie nicăieri că sunt obligate să participe la procedura de mediere, ori printr-o şedinţă de informare nu poţi rezolva nici un conflict, nu poţi să-i spui procedură de informare când tu nu rezolvi nimic, tu practic faci o analiză de conflict şi informezi părţile raportat la cazul lor concret ce se întâmplă. Aceste elemente au stat la baza conferinţei noastre”, a declarat Ion Dedu.

Continue reading

Avocatul Marius COLTUC Propune Un Proces Comun Impotriva ENEL

Furnizarea energiei electrice se face numai pe baza de contract de furnizare incheiat de furnizor cu consumatorul. Contractul de furnizare stabileste raporturile dintre un furnizor si un consumator cu privire la furnizarea energiei electrice, inclusiv facturarea si plata energiei electrice.

Acesta este un contract ce intra sub incidenta legii 193/2000 privind consumatorii.

ENEL ne acorda si un calculator de calculare energie electrica.

https://www.enel.ro/crosweb/calculator/index

Raspunderea este una contractuala (ANEXA 1 la Decizia ANRE nr. 57/11.10.1999).

La articolul 6 litera c Furnizorul are obligatia de a respecta tariful legal si sa nu mareasca acest tarif ilegal.

Noi propunem urmatoarele: Continue reading

Translate this site:

ADRESA:

BUCURESTI, STR IENACHITA VACARESCU NR 17 A SECTOR 4 BUCURESTI REPER HOTEL HOROSCOP - STATIA METROU UNIRII IESIREA BD DIMITRIE CANTEMIR - Pentru programare la o sedinta de mediere nu ezitati sa ne contactati la:
-Tel:0768.511.900

Mediator Bucuresti

Birou de Mediator Petru Mustateanu a fost infiintat si isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Mediere precum si a Hotararilor Consiliului de Mediere. Titularul biroului a fost autorizat ca mediator de catre Consiliul de Mediere prin Hotararea nr. 1923. DIN 15.04.2000. Birou de Mediator este prezent in Tabloul Mediatorilor emis de Consiliul de Mediere si publicat in Monitorul Oficial a Romaniei.

June 2014
M T W T F S S
« May   Jul »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Intrebarea mediatorului:

* Daca ati avea o problema ati prefera :

View Results

Loading ... Loading ...

PROGRAM MEDIERE BUCURESTI

MEDIATOR