Monthly Archives: July 2014

Studiu de caz – medierea obligatorie în Italia

Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial al României1 a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 266 din 7 mai 2014 prin care se constată că prevederile art. 2 alin (1) şi (1, indice 2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator sunt neconstituţionale, Consiliul de Mediere a emis un comunicat2 prin care anunţă intenţia de a iniţia modificarea legii în cauză, astfel încât procedura medierii „să devină obligatorie pentru unele cazuri”.

Potrivit comunicatului respectiv, „Consiliul de Mediere va depune toate eforturile pentru transpunerea în legislaţia naţională a dispoziţiilor Directivelor Europene cu privire la mediere, cu respectarea prevederilor constituţionale, astfel încât, medierea să devină o procedură obligatorie, preluând şi adaptând modelul altor ţări din UE, respectiv Italia”.

Iniţiativa Consiliului de a îmbunătăţi Legea 192/2006 în spiritul „Directivelor Europene cu privire la mediere […] preluând şi adaptând modelul altor ţări din UE, respectiv Italia” ar fi salutară dacă nu ar avea două mari probleme: în primul rând, se încearcă acreditarea ideii (false, după cum vom vedea) că obligativitatea medierii este necesară pentru transpunerea directivelor europene. În al doilea rând, modelul ales – Italia – nu este cel mai fericit (ca să spunem numai atât). După ce prevederea legislativă italiană a fost declarată la rândul ei neconstituţională acum doi ani, în forma revizuită s-au preluat multe dintre neajunsurile reglementării iniţiale, care au determinat chiar Comisia Europeană să considere căreglementarea italiană încalcă Directiva 2008/52/CE. În plus, rămân în continuare fără răspuns o serie de întrebări legate de drepturile fundamentale ale omului, formulate de instanţe italiene, în condiţiile în care protestele vehemente ale avocaţilor care vizau tocmai acest subiect au încetat deocamdată – şi vom vedea şi de ce.

I Despre transpunerea directivelor europene Continue reading “Studiu de caz – medierea obligatorie în Italia” »

Strategia privind medierea şi dezvoltarea profesiei de mediator în România pentru perioada 2014 – 2020

  În luna iulie 2014, Consiliul de Mediere a demarat împreună cu S.C. ALMARO Training S.R.L. procedurile pentru elaborarea  Strategiei privind medierea şi dezvoltarea profesiei de mediator în România pentru perioada 2014 – 2020.

Pe baza unei cercetări calitative şi cantitative (studiul legislaţiei în domeniu, mecanismelor de implementare la nivel naţional, european şi internaţional, chestionare, interviuri, focus grupuri, workshop-uri, consultare publică on-line şi dezbateri) documentul va cuprinde analiza de impact a Strategiei de dezvoltare a profesiei de mediator în România pentru perioada 2008 – 2013, va formula o serie de obiective şi direcţii strategice de acţiune pentru dezvoltarea medierii şi a profesiei de mediator pentru următorii ani și va cuprinde și un plan de măsuri pentru perioada 2014 – 2017.

Strategia va lua în considerare opiniile exprimate de actorii sociali interesaţi (Consiliul de mediere, asociaţii profesionale ale mediatorilor, mediatori autorizaţi, furnizori de formare, instituţia prezidenţială, reprezentanţi ai Guvernului, Parlamentului şi sistemului judiciar, partidelor politice parlamentare, mediului academic, organizaţiilor profesiilor liberale şi societăţii civile), în corelaţie cu direcţiile de dezvoltare ale medierii în ţările Uniunii Europene şi va constitui  fundamentul viitoarelor acţiuni ale Consiliului de Mediere.

Elaborarea strategiei se va realiza în perioada iulie – noiembrie 2014.

Persoane de contact sunt:

Adrian Bănuță – consilier președinte Consiliul de Mediere

E-mail: [email protected]

Mobil: 0740131288

Adrian Bădilă – președinte ALMARO Training

E-mail: [email protected]

Mobil: 0723562407

Medierea și statul de drept

Se spune că în timpul unei ședințe a guvernului britanic din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, Winston Churchill a întrebat ministrul de justiție cum se prezintă sistemul de justiție și cel de învățământ. Deoarece i s-a răspuns că ambele sisteme se aflau în stare bună, Churchill declară că nu îi este frică de invazia Germaniei. Afirmația lui Churchill scoate în evidență faptul că forța unui stat și puterea acestuia de regenerare constă în calitatea sistemului de învățământ și a sistemului de justiție.

Conform unui raport din 2007 al Comisiei prezidențiale ”Sistemul de învățământ din România este ineficient, inechitabil, lipsit de relevanță și de calitate, punând în pericol prosperitatea și competivitatea țării.” Deși la acea dată s-a propus o reorganizare a sistemului de învățământ, lucrurile nu s-au schimbat prea mult până în prezent.

Cât privește sistemul legislativ românesc, problemele majore nu țin de setul de legi existente – putem afirma chiar că țara noastră stă foarte bine la acest capitol – ci de aplicarea și interpretarea deficitară a acestora. Dispunem de un sistem legislativ complet, însă nu dispunem de personal de încredere care să pună în aplicare fără abateri litera legii. Așadar, problema reală cu care ne confruntăm nu constă în codul legislativ, ci în codul moral. Continue reading “Medierea și statul de drept” »

Cand este vacanta judecatoreasca 2014 ?

Inalta Curte de Casatie si Justitie a publicat, recent, programul sau de lucru cu publicul in perioada vacantei judecatoresti, adica in lunile iulie si august.

Programul de lucru cu publicul in perioada vacantei judecatoresti a fost publicat recent de Inalta Curte de Casatie si Justitie pe adresa proprie de internet.

Astfel, conform documentului de presa, in lunile iulie si august, ICCJ va lucra dupa cum urmeaza: Continue reading “Cand este vacanta judecatoreasca 2014 ?” »

Ce aşteptăm de la mediator ?

În ultimii ani, a devenit posibil ca un conflict, înainte de a ajunge în Instanţă sau chiar în timpul procesului aflat pe rol, să poată fi abordat şi prin altă formă de soluţionare, extrajudiciară, numită mediere. Ce presupune această procedură? Şedinţele de mediere au un caracter informal, relaxat. Caracterul confidenţial, instituit prin lege, oferă solicitantului posibilitatea de a-şi formula pretenţiile pe care le are de la partea cu care se află în conflict şi, prin dialogul facilitat de mediator, să le negocieze. Ce aşteptăm de la mediator: 1.      În primul rând, mediatorul are rolul de a înlesni comunicarea între persoanele care nu se înţeleg asupra unor bunuri, situaţii de viaţă, relaţii familiale, profesionale, sociale, religioase etc. 2.      Într-o mediere, persoanele care au un astfel de diferend sunt numite părţi, nu reclamant şi pârât, şi sunt privite cu aceeaşi înţelegere şi disponibilitate de către mediator, pentru că acesta nu se substituie judecătorului sau arbitrului, prin urmare el se foloseşte de pregătirea pe care o are, de calităţile şi experienţa de viaţă, pentru a facilita dialogul şi a aplana conflictul. 3.      Mediatorul nu este angajatul celui care formulează o solicitare de mediere, pentru că nu este avocat şi nu urmăreşte interesul uneia dintre părţi. Scopul mediatorului este acela de a înţelege obiectivele fiecărei părţi, de a căuta interesele lor comune care fac posibilă o soluţie acceptabilă pentru toţi cei implicaţi în dispută. DE CE? Este foarte simplu, dacă nu se ajunge la o astfel de soluţie de rezolvare care pune în balanţă şi avantajele şi dezavantajele rezolvării pe calea amiabilă faţă de cea din Instanţă, nu poate exista un acord de mediere semnat, finalitatea dorită a medierii. 4.  Continue reading “Ce aşteptăm de la mediator ?” »

Principiul confidentialitatii sedintelor de mediere

Solutionarea conflictelor pe cale amiabila se realizeaza in conditii de confidentialitate.

Mediatorul este obligat sa pastreze confidentialitatea informatiilor de care ia cunostinta in cursul activitatii sale de mediere, precum si cu privire la documentele intocmite sau care i-au fost predate de catre parti pe parcursul medierii, chiar si dupa incetarea functiei sale.

In cazul incalcarii obligatiei de confidentialitate impotriva mediatorului poate fi dispusa sanctionarea disciplinara.

Sustinerile facute pe parcursul medierii de catre partile aflate in conflict, de persoanele care asista sau reprezinta partile sau de specialistii chemati pentru a da lamuri de specilitate necesare, precum si de catre mediator au caracter confidential fata de terti si nu pot fi folosite ca probe in cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu exceptia cazului in care partile convin altfel ori legea prevede contrariul.

Mediatorul va atrage atentia persoanelor care asista sau reprezinta partile asupra obligatiei de pastrare a confidentialitatii si le va putea solicita semnarea unui acord de confidentialitate.

Totodata, mediatorul nu poate fi audiat ca martor in legatura cu faptele sau cu actele de care a luat cunostinta in cadrul procedurii de mediere.

Autor: Consilier Juridic Gabriela Chirazov

Acest articol reprezinta un extras din Manualul Mediatorului de Succes

Vacanța judecătorească 2014-prilej pentru soluționarea litigiilor pe cale amiabilă

Înțelegerea pe cale amiabilă a parților dintr-un proces în fața mediatorilor are principalul avantaj că pe lângă procesele care primesc termene de judecată se vor număra și cauzele în care s-a încheiat un acord de mediere între părți. Practic, vacanța judecătorească este un bun prilej ca părțile să își rezolve pe cale amiabilă problemele, însă rămâne de văzut dacă această procedură va fi preferată de justițiabili.

Vacanța judecătorească începută la 1 iulie, înseamnă practic 2 luni de pauză pentru procesele deduse judecății, fiind chemați în fața instanțelor, doar cei ale căror cauze necesită soluționare în regim de urgență.Printre acestea  se numără și cele în care s-a încheiat un acord de mediere, indiferent de obiectul cauzei.Dar totul ține de justițiabili să tranșeze cât mai rapid litigiile.

Vacanța  judecătorească poate fi însă și un prilej pentru justițiabili de a-și rezolva amiabil conflictele, în fața unui mediator. Avantajul e că nu trebuie să aștepte până la toamnă pentru ca instanța să dea o soluție, ci se pot prezenta în instanță și în perioada vacanței, dar această variantă rămâne opțională.

D-na avocat Ana Viorica Pușcașu a afirmat că: “E in regulă că sunt luate cu celeritate dosarele  pentru părțile din acel acord de mediere. In ceea ce privește apetitul românilor pentru procese, acesta va rămâne in continuare ridicat, iar medierea va fi o procedură opțională. Aceasta va fi folosită în general de justițiabilii de la oraș și de persoanele care nu vor să știe multă lume de faptul ca au diferite litigii. În prezent oamenii nu cred în mediere – așa cum am mai spus și altă dată preferă judecata, preferă ca un judecător să spună cine are sau nu dreptate. Și consideră că numai în fața instanței își pot găsi dreptatea”.

Procedura medierii este mult mai avantajoasă și eficientă,nemaifiind necesară administrarea de probe și termene prelungite ca în cazul unui proces.Însă reticența oamenilor privind medierea este foarte răspândită, mulți practic neînțelegând toate avantajele ei și având înrădăcinată mentalitatea că numai în fața instanței își pot găsi dreptatea.Prin acordul de mediere ar trebui rezolvate  toate capetele de cerere care ar fi putut fi rezolvate în instanță, având în vedere că în fond medierea este o tranzacție.

În ceea ce privește impactul pe care îl are medierea asupra activității avocaților, părerile sunt împărțite, existând voci care afirmă că medierea ar fi un minus pentru avocați.

În primul rând, opțiunea unei părți de a alege să își rezolve conflictul pe cale amiabilă este recunoscută atât de Codul de Procedură Civilă cât și de Legea Medierii, și totodată justițiabilul este scutit de cheltuieli.

Cazurile în care oamenii reușesc să se înțeleagă pe cale amiabilă sunt rare, dat fiind faptul că ori nu găsesc puncte comune care să ducă la rezolvarea problemei, sau nu și-au vorbit de mult timp, uneori fiind vorba de conflicte care durează de generații.În general, oamenii au îndoctrinată ideea de a apela la serviciile unui avocat, de a plăti onorarii,de a se adresa instanței, practic de a li se confirma prin hotărârea definitivă a judecătorului că au sau nu dreptate.

În momentul în care, justițiabilii vor înțelege care sunt avantajele medierii, atunci când între toate instituțiile juridice atât cele existente cât și cele nou introduse va exista un deplin echilibru, astfel încât oamenii să știe exact ce să aleagă, atunci vom putea vorbi de echitatea justiției într-un stat de drept.

- See more at: http://eurojust.ro/vacanta-judecatoreasca-prilej-pentru-solutionarea-litigiilor-pe-cale-amiabila/#sthash.DJxr9wCr.dpuf

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2014

Principiile medierii: Participarea voluntara, autoderminarea partilor, acceptul in cunostinta de cauza

La baza medierii stau o serie de principii de a caror respectare depinde reusita unei medieri.

Principiile medierii astfel cum sunt prevazute in Standardul de Formare al Mediatorilor aprobat prin Hotararea 12/2007 a Consiliului de Mediere, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt: participarea voluntara, confidentialitatea, neutralitatea si impartialitatea mediatorului, autodeterminarea partilor si acceptul in cunostinta de cauza.

Unul dintre principiile medierii este cel referitor la participarea voluntara, autodeterminarea partilor si acceptul in cunostinta de cauza.

In acest sens, singurele in masura sa decida daca vor solutiona conflictul pe calea medierii sunt partile aflate in conflict.

Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor stabileste ca mediatorul are obligatia de a se asigura ca partile au recurs la procedura de mediere in mod voluntar, in cunostinta de cauza si fara a fi constranse.

Atentie! Fac exceptie de la acest principiu situatiile in care medierea este o procedura obligatorie prevazuta de legile speciale.

Mediatorul trebuie sa respecte si sa incurajeze dreptul partilor de a lua orice decizie libera si in cunostinta de cauza care sa solutioneze divergentele dintre ele.

Mediatorul va informa partile, de la inceput, in ce va consta activitatea sa si asupra faptului ca decizia finala le apartine in mod exclusiv si ca se pot retrage oricand din procesul de mediere.

Mediatorul nu va oferi partilor consultanta legala sau de specialitate, in schimb poate sfatui partile ca pot obtine asistenta juridica independenta sau de specialitate.

Mediatorii trebuie sa acorde asistenta numai in cazul in care au calificarea necesara pentru a raspunde in mod rezonabil orizontului de asteptare al partilor angajate in mediere.

Sursa:http://e-juridic.manager.ro/articole/principiile-medierii:-participarea-voluntara-autoderminarea-partilor-acceptul-in-cunostinta-de-cauza-16515.html

Acordurile de mediere luate cu celeritate in vacanta

Intelegerea amiabila a justitiabililor in fata mediatorilor are avantajul ca, odata cu vacanta judecatoreasca, printre procesele care inca primesc termene de judecata se vor numara si cauzele in care s-a incheiat un acord de mediere intre parti. Ramane insa de vazut daca justitiabilii vor renunta la lunile si chiar anii de judecata in favoarea unei intelegeri amiabile. Avocatii vranceni sunt insa sceptici in privinta acestei variante, dat fiind ca partile inca prefera sa stea in fata judecatorului.

Vacanta judecatoreasca care a inceput la 1 iulie inseamna doua luni de pauza pentru marea majoritate a proceselor. Pana in septembrie, instantele vor judeca doar anumite cauze, printre care se numara si cele in care s-a incheiat un acord de mediere, indiferent de obiectul judecatii. Aceasta inseamna ca, indiferent de natura penala, civila sau comerciala a spetelor, procesele se pot finaliza intr-un interval scurt. Depinde insa doar de justitiabili sa transeze litigiile cat mai rapid.

Potrivit consilierului Carmen Dantis, purtatorul de cuvant al Tribunalului Vrancea, in intervalul 1 iulie – 31 august, fiind vacanta judecatoreasca, justitiabilii sunt chemati in instanta doar in spetele unde legea prevede solutionarea de urgenta.

In perioada amintita, activitatea instantei este restransa, urmand a fi judecate doar cauzele pentru care legea prevede solutionarea de urgenta si cu celeritate si cele in care s-a incheiat un acord de mediere, indiferent de obiectul judecatii“, se arata intr-un comunicat al tribunalului, a carui registratura isi asteapta “clientii” in intervalul orar 10 – 12. In acelasi timp, arhiva tribunalului are program de lucru cu publicul marti, miercuri si joi, intre aceleasi ore. Continue reading “Acordurile de mediere luate cu celeritate in vacanta” »

Impactul deciziei Curtii Constitutionale asupra medierii

În cadrul conferinței despre practicile de mediere și beneficiile lor, Judecător Mădălina Afrăsinie, Președinte Secția a VI-a Comercială, Tribunalul București, a discutat despre “Impactul deciziei Curții Constituționale asupra medierii”, exprimându-și îngrijorarea cu privire la această decizie și felul în care este portretizată medierea.

După discursul de deschidere în care s-a declarat impresionată de numărul mare de persoane prezente la dezbatere, Judecător Mădălina Afrăsinie a susținut și prima prezentare a evenimentului.

Aceasta a discutat despre traseul legislativ pe care l-a urmat medierea, începând cu 2006, când a fost dată Legea nr.192 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. După 4 ani, în martie 2010, s-a introdus obligativitatea informării și îndrumării părților la mediatori, prevedere „asigurată de dispozițiile art. 187 alin. (1) lit. f) și art.193 C.Proc.Civ. Aceasta a dus la o creștere în popularitate a procedurii de mediere, iar românii au început să descopere mai multe despre ce înseamnă medierea și beneficiile ei.

Însă, anul acesta, în luna mai, Curtea Contituțională Română (CCR) a admis prin vot unanim că prevederile art. 2 alin. 1 și alin 1-2 din Legea nr. 192/2006 sunt neconstituționale. Prin urmare, obligativitatea informării și îndrumării părților la mediator nu mai este valabilă, acest lucru reprezentând un mare dezavantaj pentru mediatorii, care oricum se confruntă cu reticența oamenilor privind acest proces, din lipsa unei informări complete și corecte.

Sursa:http://www.exploremedicinetv.ro/medicina/stiri/judecator-madalina-afrasinie-impact-decizie-ccr-mediere.html

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2014

Translate this site:

ADRESA:

BUCURESTI, STR IENACHITA VACARESCU NR 17 A SECTOR 4 BUCURESTI REPER HOTEL HOROSCOP - STATIA METROU UNIRII IESIREA BD DIMITRIE CANTEMIR - Pentru programare la o sedinta de mediere nu ezitati sa ne contactati la:
-Tel:0768.511.900

Mediator Bucuresti

Birou de Mediator Petru Mustateanu a fost infiintat si isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Mediere precum si a Hotararilor Consiliului de Mediere. Titularul biroului a fost autorizat ca mediator de catre Consiliul de Mediere prin Hotararea nr. 1923. DIN 15.04.2000. Birou de Mediator este prezent in Tabloul Mediatorilor emis de Consiliul de Mediere si publicat in Monitorul Oficial a Romaniei.

July 2014
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Intrebarea mediatorului:

* Daca ati avea o problema ati prefera :

View Results

Loading ... Loading ...

PROGRAM MEDIERE BUCURESTI

MEDIATOR