Act normativ privind statutul profesiei de mediator

 

Pe site-ul Consiliului de Mediere a fost postat un proiect de statut al profesiei de mediator. Consiliul adreseaza rugamintea tuturor mediatorilor si Asociatiilor profesionale din domeniul medierii sa trimita la adresa [email protected], propuneri cu privire la Statutul Profesiei de Mediator.

Aceste propuneri vor fi centralizate pana la data de 30 ianuarie 2013 de Grupul de Lucru constituit la nivelul Consiliului de Mediere.

In perioada 1 februarie – 15 martie 2013, Consiliul de Mediere va supune dezbaterii publice toate propunerile primite pe acest subiect.

Actuala forma a statutului profesiei de mediator prevede:

Profesia de mediator este libera si independenta, care se exercita in conditiile prevazute de Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Lege, si ale prezentului statut.

Exercitarea profesiei de mediator este supusa urmatoarelor principii fundamentale:

 • principiul legalitatii;
 • principiul libertatii;
 • principiul independentei;
 • principiul neutralitatii;
 • principiul impartialitatii;
 • principiul confidentialitatii;
 • principiul pastrarii secretului profesional.

Scopul exercitarii profesiei de mediator il constituie sprijinirea partilor aflate in conflict de catre o terta persoana specializata in calitate de mediator, sa accepte rezolvarea conflictului pe cale amiabila, intr-un termen rezonabil, in vederea obtinerii unei solutii convenabile, eficiente si durabile.

Medierea face parte din modalitatile alternative de solutionare a litigiilor (ADR in engleza) folosite pentru restabilirea echilibrului si ordinii sociale perturbate de un conflict intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, inclusiv statul, asigurand in acelasi timp pastrarea si relansarea relatiilor de colaborare intre partile intre care a intervenit conflictul.

In exercitarea profesiei mediatorul este independent si se supune numai legii, statutului profesiei si codului de etica si deontologie profesionala, iar contractul si acordul de mediere nu poate sa contina clauze care contravin legii si ordinii publice.

Partile sunt libere sa isi aleaga mediatorul, nu pot fi constranse sa urmeze procedura medierii, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, pot oricand sa renunte la mediere, iar mediatorul nu poate impune partilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii, acestea avand si dreptul sa aleaga locul, timpul, asistenta de care au nevoie sau reprezentarea la semnarea acordului de mediere.

Exercitarea profesiei de catre mediator se face in conditii de neutralitate, adica mediatorul nu poate sa aiba vreun interes fata de obiectul medierii, si de impartialitate, pastrand permanent un echilibru intre parti.

Medierea se desfasoara intr-un cadru nepublic, confidential, iar mediatorul si partile sau asistentii acestora sunt obligati sa nu divulge fata de terti informatiile de care iau cunostinta in cursul activitatii de mediere.

Activitatea profesionala a mediatorului

Dobandirea calitatii de mediator – Statutul profesional

Mediatorul este persoana specializata si apta sa faciliteze negocierile dintre partile aflate intr-un conflict si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin metode si tehnici care trebuie sa serveasca exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmarite de partile aflate in conflict.

Profesia de mediator se exercita numai de catre mediatorii autorizati, inscrisi in Tabloul mediatorilor autorizati intocmit si publicat pe site-ul Consiliului de mediere.

Exercitarea profesiei de mediator de catre persoane care nu au dobandit calitatea de mediator autorizat, in conditiile legii, constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit legii penale.

Poate deveni mediator persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are studii superioare;
 • are o vechime in munca de cel putin 3 ani;
 • este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitati;
 • se bucura de o buna reputatie si nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei;
 • a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, in conditiile legii, sau un program postuniversitar de nivel master in domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere;
 • a fost autorizata ca mediator, in conditiile prezentei legi.

Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 vor fi autorizate ca mediatori de catre Consiliul de mediere, dupa achitarea taxei de autorizare, al carei cuantum va fi stabilit prin regulamentul prevazut la art. 17 alin. (2) din lege.

Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai unui document de calificare in profesia de mediator, obtinut in unul dintre aceste state, dobandesc, in contextul dreptului de stabilire, accesul la profesie in Romania, dupa recunoasterea acestor documente de catre Consiliul de mediere, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

Exercitarea calitatii de mediator se suspenda:

 • in cazul unei incompatibilitati prevazute de lege; in acest caz, mediatorul este obligat sa incunostinteze, in termen de 15 zile, Consiliul de mediere, in legatura cu aceasta incompatibilitate;
 • la cerere, facuta in scris de catre mediator, pe o perioada determinatã sau nedeterminatã;

Calitatea de mediator inceteaza:

 • la cerere, prin renuntare facuta in scris de catre mediator;
 • prin deces;
 • in cazul in care nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege si statut;
 • ca sanctiune disciplinara, in conditiile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. d);
 • in cazul condamnarii definitive pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni, care il face nedemn de a mai exercita aceasta profesie.

Exercitarea profesiei

Profesia de mediator se desfasoara in cadrul formelor de exercitare a profesiei, asa cum au fost reglementate in Lege si in prezentul statut.

Mediatorul desfasoara procedura de mediere pentru orice persoane fizice, juridice sau alte entitati, in mod egal pentru toate persoanele, fara deosebire de rasa, culoare, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, opinie, apartenenta politica, avere sau origine sociala.

Activitatea mediatorului

Medierea reprezinta o activitate de interes public, potrivit legii.

Activitatea mediatorului se realizeaza potrivit procedurilor prevazute in lege si alte acte normative, prin:

1. Procedura prealabila medierii:

 • informarea partilor privind medierea si avantajele acesteia in vederea acceptarii medierii;
 • invitarea partilor la mediere;
 • incheierea contractului de mediere;

2. Activitatea de mediere propriu-zisa, prin utilizarea de catre mediator a unor metode si tehnici specifice de comunicare si negociere.

3. Redactarea documentelor specifice procedurii de mediere.

4. Comunicarea documentelor catre instanta de judecata, parchet, politie si alte autoritati, potrivit prevederilor legale.

5. Arhivarea documentelor specifice in cadrul formei de exercitare a profesiei.

Pentru activitatea desfasurata de mediator, acesta are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu partile, precum si la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.

Onorariul trebuie sa fie rezonabil si sa tina cont de natura si de obiectul conflictului.

Pentru activitatea de informare si consiliere a partilor cu privire la procedura medierii si avantajele acesteia, indeplinita potrivit legii anterior incheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu.

Mediatorul va tine evidenta contabila si va declara veniturilor in conformitate cu prevederile legale.

Mediator Petru Mustateanu –  Bucuresti 2012

Sigur va mai intereaza si :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Translate this site:

PRIMESTE NOUTATI PE E-MAIL !

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2

Mediator Bucuresti Mediere

BIROU MEDIATOR BUCURESTI