ACTE NECESARE PENTRU AUTORIZARE CA MEDIATOR

 

Va prezentam in continuare actele necesare pentru emiterea hotararii de autorizare, a autorizatiei de functionare si a legitimatiei de mediator in vederea desfasurarii activitatii de mediere.

Pentru a putea desfasura activitatea de mediere trebuie sa va aflati in posesia urmatoarelor documente:

 • cerere de autorizare-original, conform modelului de la Anexa nr.2 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de mediere. (Download – Cerere de autorizare) insotita de:
 • actul de identitate – copie;
 • certificat de nastere –copie;
 • certificat de casatorie – copie (daca este cazul);
 • diploma de licenta/titlu de studii insotit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului– copie legalizata;
 • documente care atesta pregatirea ca mediator, dupa caz – copie ;
 • certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obtinut in conditiile Legii, emis de Consiliu( sau adeverinta emisa de Consiliu);sau
 • dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master in domeniul medierii, acreditat conform Legii si avizat de Consiliul de Mediere; sau
 • hotararea Consiliului de Mediere privind echivalarea pregatirii ca mediator in cazul persoanelor care se incadreaza in prevederile art.8 si 72 din Legea nr.192/2006, modificata si completat
 • adeverinta medicala cu mentiunea „Apt pentru profesia de mediator”, eliberata de medicul de medicina muncii sau dupa caz, adeverinta medicala, eliberata de medicul de familie, cu mentiunea “Clinic Sanatos” in termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de mediere – original;
 • cazier judiciar in termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de mediere, pentru cetatenii romani, sau declaratie notariala pe proprie raspundere, pentru cetatenii straini- original
 • dovada vechimii in munca – copie
 • dovada achitarii taxei de autorizare de 880 RON in contul Consiliului de Mediere – RO62 BRDE 410S V965 1163 4100, deschis la BRD-GSG, sucursala Calderon, sau direct la casieria Consiliulu
 • actele de infiintare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasa, in doua exemplare originale
 • dovada spatiului pentru sediul profesional, care poate fi: contract de comodat, contract de inchiriere sau subinchiriere, etc. –copii
 • 2 fotografii tip buletin pentru legitimatie prinse la inceputul dosarului

In cazul in care doriti documentele amintite le gasiti la rubrica FORMULARE MEDIATOR 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

PRIMESTE NOUTATI PE E-MAIL !

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2

Mediator Bucuresti Mediere

BIROU MEDIATOR BUCURESTI