Birou de Mediator Petru Mustateanu autorizat pentru mediere in Bucuresti .

Aspecte esentiale referitoare la clauza de mediere

In orice conventie ce priveste drepturi asupra carora partile pot dispune, acestea pot introduce o clauza de mediere, a carei validitate este independenta de validitatea contractului din care face parte conform dispozitiilor art. 2 alin. (5) din Legea 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Clauza de mediere nu este definita de legiuitor. In absenta unei definitii legale incercam sa definim clauza de mediere drept acea prevedere inclusa intr-o conventie prin care partile convin de a recurge la mediere pentru solutionarea litigiului ivit intre ele in derularea contractului.

O astfel de obligatie asumata de parti este o obligatie de mijloace, nu de rezultat, asa incat esecul solutionarii amiabile nu poate fi considerata o neexecutare culpabila a obligatiei.

Legea medierii nu prevede o sanctiune in cazul nerespectarii clauzei de mediere.

Independenta validitatii clauzei de mediere fata de validitatea contractului din care face parte inseamna ca o astfel de clauza va ramane valabila chiar daca este contestata valabilitatea contractului din care face parte.

Sursa: Manualul Mediatorului de Succes-http://e-juridic.manager.ro/articole/aspecte-esentiale-referitoare-la-clauza-de-mediere-17069.html

Tot ce trebuie sa stii despre mediere

Tot ce trebuie sa stii despre mediere, o solutie civilizata de rezolvare a conflictelor.
Medierea este vazuta in Occident ca principala solutie de rezolvare a conflictelor. In Romania, insa, procedura de mediere de abia incepe sa fie cunoscuta, dar o astfel de proceduri ar ajuta mult instantele, aglomerate cu cele circa 3 milioane de dosare.

In ce fel de litigii este recomandata contactarea unui mediator?

Medierea, ca procedura de solutionare amiabila a disputelor, nu este obligatorie in prezent in niciun litigiu. Insa, incepand cu luna august 2013, s-a instituit obligativitatea procedurii de informare obligatorie privind medierea. Concret, inainte de a initia o actiune in instanta, partile trebuie sa participe la o sedinta de informare, la sfarsitul careia vor afla notiuni despre mediere, drepturile si obligatiile rezultate din aceasta procedura, precum si avantajele care caracterizeaza medierea. Conform legii, informarea este obligatorie in urmatoarele dispute:
a) in domeniul protectiei consumatorilor – in situatiile cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;
b) in materia dreptului familiei – de pilda: divorturi, exercitarea drepturilor parintesti, pensie de intretinere etc.
c) in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea (actiunea prin care se urmareste determinarea limitelor dintre doua proprietati vecine) , stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;
d) in cauzele de malpraxis; Continue reading “Tot ce trebuie sa stii despre mediere” »

Cum obtine mediatorul increderea partilor ?

Ca în orice alt domeniu unde persoana este prioritară mesajului, şi în mediere funcţionează mimetismul.
Părţile vor împrumuta din atitudinea mediatorului şi, pe măsură ce acesta îşi va dezvolta declaraţia introductivă, atenţia va fi capacitată de conţinutul mesajului exprimat prin mijloacele de comunicare enunţate anterior.
Încrederea mediatorului este sporită de gradul de empatie pe care-l arată părţilor, favorizând deschiderea acestora spre o comunicare efectivă.
Atitudinea de „vă înţeleg…dar nu înseamnă că vă şi aprob” reprezintă un mijloc de acumulare de argumente potrivit percepţiei personale ale părţilor, argumente care ulterior reiterate vor mări gradul de încredere al acestora în persoana mediatorului.
Atenţia mediatorului poate fi subliniată şi de dorinţa acestuia de a relua informaţiile primite, redând fidel datele comunicate de părţi, dar filtrate prin abilitatea dobândită, reformulând în ceea ce priveşte modalitatea de transmitere a mesajului.
Construirea încrederii reprezintă un mijloc de gestionare a medierii, dobândirea acesteia fiind esenţială în demararea procedurii în sine.
Tehnica reformulării
Medierea se bazează în mare parte pe comunicare şi, pe cale de consecinţă, mediatorul trebuie să folosească reformularea în vederea pozitivării mesajului transmis.
De foarte multe ori mediatorul are tendinţa de a se transforma în canalul de comunicare dintre cei doi subiecţi ai procedurii, uitând faptul că acesta există, dar a suferit distorsiuni datorate deficienţei în traducerea mesajului şi în interpretarea lui.
Părţile mizează pe reacţia mediatorului, considerându-l barometrul atitudinilor acestora.
Poziţiile sunt întărite de reacţia mediatorului, reformularea mesajului şi transmiterea acestuia fiind eficient în facilitarea progresului în direcţia optimizării relaţiei de interdependenţă.
Neutralizarea mesajului şi pozitivarea acestuia asigură mediatorului poziţia neutră şi imparţială, aspect care îmbunătăţeşte comunicarea în procedura medierii. Continue reading “Cum obtine mediatorul increderea partilor ?” »

Greseli frecvente facute de mediatori

Marcel Nichita, vicepresedinte Judecatoria Suceava, despre incuviintarea Acordului de Mediere:

“Din punctul meu de vedere dreptul la justitie este un drept fundamental si asa trebuie sa ramana. In al doilea rand, as vrea sa va spun: Nu cereti instantelor sa fie altceva decat ceea ce sunt! Instanta este un arbitru si dupa parerea mea asa trebuie sa ramana. Au fost vremuri in care instanta nu era arbitru si nu a fost bine. In al treilea rand, vreau sa vorbesc despre inadmisibilitate. Exceptia de la inadmisibilitate este una relativa si daca nu o invoca nimeni, se poate judeca procesul chiar fara parcurgerea procedurii de informare. Judecatorul nu este obligat sa invoce aceasta exceptie.

Cea mai larga categorie de litigii pe care le intalnim in instanta, este cea care tine de dreptul familiei. Instantele pot modifica acordurile de mediere, incheiate de mediatori, dupa ce verifica conditiile de forma, dar si de fond. Instantele pot modifica acordurile de mediere, dar nu cereti instantelor sa incheie un alt acord de mediere, in cazul unui acord intocmit vraiste. Instanta prefera sa respinga un acord de mediere, care nu este facut in regula, decat sa inceapa ea o noua mediere.

Se intampla in situatiile de incredintare de minori, pentru ca noul Cod civil nu mai prevede aceasta institutie. Din pacate sunt acorduri de mediere in care inca se incredinteaza copiii, la mama, la tata… Codul civil actual prevede exercitarea autoritatii parintesti in comun de regula, specificat fiind domiciliul minorului. Aceasta este o situatie in care acordul de mediere poate fi modificat. In litigiile de familie sunt doua categorii de situatii care pot sa apara: acord de mediere pe parcursul desfasurarii procesului, unde astfel de acorduri pot sa intervina doar intre soti, nu se pot face cu terte persoane. Autoritatea parinteasca se exercita ca regula de ambii parinti, doar in situatii de exceptie, ea popate fi exercitata de un singur parinte. Este foarte greu ca un judecator sa incuviinteze un acord de mediere prin care un parinte renunta la autoritatea lui parinteasca. Continue reading “Greseli frecvente facute de mediatori” »

Fapta penala – mediere

Sunteti implicat intr-un caz penal? E posibil sa il rezolvati in afara instantelor daca va aflati intr-una din situatiile de mai jos:

 • lovirea sau alte violente
 • vatamarea corporala  
 • vatamarea corporala din culpa 
 • violarea de domiciliu
 • violarea secretului corespondentei
 • divulgarea secretului profesional
 • furtul pedepsit la plângerea prealabila 
 • abuzul de încredere
 • gestiunea frauduloasa
 • distrugerea
 • abandonul de familie
 • nerespectarea masurilor privind încredintarea minorilor
 • tulburarea folosintei locuintei  

Puteti apela la mediere si in cazul infractiunilor pentru care impacarea partilor nu inlatura raspunderea penala. In aceste cazuri este posibila recupararea prejudiciului inante de definitivarea procesului penal, prin punerea in executare a acordului de mediere. In cazul in care inculpatul, in urma acordului de mediere, acopera prejudiciul cauzat, beneficiaza de circumstante atenuante. 

CAND POATE AVEA LOC MEDIEREA?  Continue reading “Fapta penala – mediere” »

Ministerul Justitiei din Italia, publica procedura desfasurarii sedintei de mediere obligatorie, pana in 2017 inclusiv

Decretul legislativ nr 28 din 4 martie 2010 ( publicat în Monitorul Oficial 53 din 5 martie 2010) privind medierea în materie civila si comerciala reglementeaza procesul de solutionare extrajudiciara a litigiilor legate de drepturile de care partile pot dispune si reprezinta punerea în aplicare Directivei UE nr. 52 din 2008.

Decretul – lege din 21 iunie 2013, nr . 69 ( Decretul “del fare ” , transformat în Legea din 9 august 2013 n . 98 ) reintroduce  procedura primei sedinte de mediere ca o conditie de admisibilitate a cererii de chemare in judecata în ceea ce priveste conflictele enumerate la articolul 5, paragraful 1 din Decretul-lege 28/ 2010.

În acest fel, au fost actualizate dispozitiile declarate neconstitutionale prin decizia 272/2012 a Curtii Constitutionale si au fost introduse, de asemenea, noi reguli: Continue reading “Ministerul Justitiei din Italia, publica procedura desfasurarii sedintei de mediere obligatorie, pana in 2017 inclusiv” »

Exercitarea autorității părintești asupra minorului exclusiv de către unul dintre părinți

Zemanta Related Posts Thumbnail1. Aplicarea noului Cod civil și a noului Cod de procedură civilă în cauzele privind exercitarea exclusivă a autorității părintești 

În astfel de cauze, sunt aplicabile dispozițiile noului Cod civil, intrat în vigoare în data de 1 octombrie 2011, întrucât această materie este introdusă prin acest act normativ.

Cât privește noul Cod de procedură civilă, dispozițiile acestuia față de o astfel de cerere sunt aplicabile dacă cererea este trimisă sau depusă la instanță după data de 15 februarie 2013, data intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă (a se vedea prevederile art. 6 din noul Cod civil, coroborate cu acelea ale art. 5 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a noului Cod civil, la dispozițiile art. 24 din noul Cod de procedură civilă și ale art. 3 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă).

2. Termenul de introducere a cererii privind exercitarea exclusivă a autorității părintești asupra minorului de către unul dintre părinți

Potrivit art. 484, raportat la art. 2502 alin. (1) și alin. (2) pct. 1. din Codul civil, această cerere poate fi introdusă de persoana interesată oricând până la momentul când copilul devine major[1].

3. Procedura prealabilă a informării privind medierea

Conform art. 2 alin. (1) și alin. (12) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, părţile sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie de familie, în caz contrar instanța respingând cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă.

Prin urmare, partea care a introdus o cerere privind exercitarea exclusivă a autorității părintești va trebui să efectueze toate demersurile necesare pentru participarea părților la ședința de informare privind medierea, depunând la instanță, până la primul termen de judecată acordat în cauză sau, cel târziu, până la termenul acordat de instanță în acest scop, conform art. 2 alin. (12) din Legea nr. 192/2006, dovada prevăzută de art. 601 lit. b), coroborat cu art. 64 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 192/2006, privind participarea ambelor părți sau doar a reclamantului la procedura de informare privind medierea.

4. Instanța competentă să judece cererea de exercitare exclusivă a autorității părintești

Din dispozițiile art. 94 punctul 1. litera a) din Codul de procedură civilă, coroborate cu cele aleart. 106 alin. (1), 107 alin. (1) și 265 din Codul civil și ale art. 114 alin. (1) din Codul de procedură civilă, rezultă faptul că instanța competentă din punct de vedere material și teritorial să judece în primă instanță o cerere privind exercitarea autorității părintești asupra minorului de către un singur părinte, este judecătoria (secția de tutelă și familie) din circumscripția domiciliului minorului.

5. Conținutul cererii de exercitare exclusivă a autorității părintești Continue reading “Exercitarea autorității părintești asupra minorului exclusiv de către unul dintre părinți” »

Ghidul mediatorului profesionist. Mediere si conflict – de Mugur Bogdan Mitroi

Editie revizuita si adaugita

Mediatorul este mediator doar daca isi pastreaza rolul pentru care a fost creat: managementul conflictului. Mediatorul este cel care controleaza procedura medierii, partile fiind cele care trebuie sa gestioneze obiectul conflictului. Astfel, mediatorul profesionist in adevaratul sens al cuvantului va aborda procedura prin prisma unei strategii care analizeaza dinamica conflictului, dar si dinamica sociala a grupului; evidentiaza componenta emotionala, istoricul, identitatea, valorile personale, dar si cele de grup, finalizandu-se cu evidentierea necesitatilor, mascate uneori de pozitii care denatureaza realitatea.

Cartea, parte a Colectiei editate de Şcoala de Formare în Mediere F.M.M.M. Romania, ofera raspuns unei probleme curente a societatii: severa lipsa de comunicare, provocata in primul rand de abundenta de informatii care ne bombardeaza; daca nu suntem capabili sa identificam codul de decriptare si valoarea adaugata reala a unei informatii, factorul liber-arbitru, insarcinat cu procesul de selectie, va face aceasta selectie intr-un mod deficitar. Stabilind procedura medierii ca limbaj comun in solutionarea conflictelor, incercam in realitate sa identificam un cod de decriptare universal care nu mai ridica problema compatibilizarii.

Medierea este un nou orizont de intersectie pe care lumea incepe sa il descopere, iar cartea ne ajuta sa devenim experti in selectarea informatiilor utile. Continue reading “Ghidul mediatorului profesionist. Mediere si conflict – de Mugur Bogdan Mitroi” »

Ce prevede medierea inainte de proces

Cetatenii pot sa inceapa un proces in instanta doar daca participa, in prealabil, la o sedinta de informare privind medierea. Acest demers se aplica doar in anumite spete, iar sedinta de informare este gratuita.

Este bine de stiut ca nu medierea in sine este obligatorie, ci doar sedinta de informare privind medierea. In sedinta de informare mediatorul explica partilor scopul, limitele si efectele medierii, precum si avantajele acestei proceduri. Sedinta de informare este gratuita. In urma acestei actiuni, partile primesc un certificat, si, daca medierea nu a avut succes, pot incepe procesul in instanta. Un alt aspect important este faptul ca medierea se aplica doar in anumite spete. Conform juristilor citati de AvocatNet, articolul 601 din Legea nr. 115/2012 prevede ca procedura prealabila inainte de prezentarea in fata instantei de judecata va fi obligatorie:

–         in domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive etc.;

–         in materia dreptului familiei (neintelegerile care tin de continuarea casatoriei, partajul de bunuri comune, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la intretinerea copiilor etc.);

–         in domeniul litigiilor privind posesia, limitele, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;

–         in domeniul raspunderii profesionale, respectiv cauzele de malpraxis;

–         in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca;

–         in litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare executorie de insolventa;

–         in cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate si impacarea partilor inlatura raspunderea penala, dupa formularea plangerii, cu conditia ca victima sa isi exprime consimtamantul de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul.

Sanctiuni

Cei care vor sa inceapa un proces sunt obligati sa participe la sedinta de informare Continue reading “Ce prevede medierea inainte de proces” »

Medierea in Codul de Procedura Administrativa

Codul de Procedura Administrativa este un act normativ lansat in dezbatere publica ce prevede procedura de solutionare a conflictelor aparute intre cetateni si autoritatile publice. Proiectul de lege,Codul de Procedura Administrativa, reuneste prevederi care se afla in diverse acte normative in vigoare, insa cel mai mare merit este ca uniformizeaza si completeaza domeniul procedural administrativ. Medierea in Bucuresti si in Romania incepe sa prinda radacini solide, si sa fie o metoda de solutionare a conflictelor si litigiilor din ce in ce mai mult uzitata. Aceasta cu atat mai mult cu cat actele normative  includ medierea in capitolele referitoare la solutionarea conflictelor ca metoda amiabila, si de cele mai multe ori, prealabila unui proces judiciar.

Proiectul privind Codul de Procedura Administrativa face referire in mod direct la Mediere, mai exact la ACORDUL DE MEDIERE ( art. 79 din proiect). Orice Acord de Mediere survine in urma unui proces de mediere, si orice proces de mediere este urmarea unui conflict intre doua sau mai multe parti (daca ele au acceptat medierea). In procedura administrativa – si cea in vigoare la acest moment, si cea care este in proiectul la care facem referire –  partile in conflict sunt autoritatile sau institutiile publice si cetatenii, persoane fizice, persoane juridice sau persoane fizice impreuna cu persoane juridice.

Proiectul Codului de Procedura Administrativa face referire la Mediere in ceea ce priveste un conflict administrativ in care sunt implicate mai multe parti cu interese  opuse. Acest lucru inseamna ca, autoritatea sau institutia publica este in conflict direct si actual cu doua sai mai multe parti cu interese contrare, parti care nu se inteleg intre ele in ceea ce priveste pretentiile lor personale si/sau colective pe care le au de la acea autoritate sau institutie. Mai exact, partile in disputa cu autoritatea sau institutia respectiva nu au ajuns la o univocitate de interese (pretentii), si se impune necesitatea ca aceste parti sa ajunga la un acord, la o intelegere intre ei, pentru ca procesul administrativ sa poata merge mai departe. Un astfel de acord este posibil in cadrul procesului de mediere.

MEDIEREA unui proces de contencios administrativ propriu-zis nu poate avea loc, deoarece Continue reading “Medierea in Codul de Procedura Administrativa” »