Ce metode au persoanele juridice sa-si recupereze datoriile

 

Atunci cand depaseste scadenta inscrisa in contract pentru indeplinirea unei obligatii de plata, un debitor devine rau-platnic. In cazurile in care termenul de plata sau scadenta nu sunt mentionate in contract, acesta este de 30 de zile calendaristice de la primirea facturii, a bunurilor sau de la receptionarea acestora. Dupa trecerea acestei perioade, persoanele juridice au la dispozitie patru metode legale prin care isi pot solicita plata datoriilor de la clientii rau-platnici.

1) Ce inseamna un client rau-platnic

Regula este ca un debitor devine rau-platnic din momentul in care depaseste scadenta inscrisa in contract pentru indeplinirea unei obligatii de plata si ca doar contractul, care reprezinta legea partilor, poate defini in mod corect acest moment.
Ce se intampla cand contractul nu exista, factura nu are scadenta sau momentul platii nu este reglementat in vreun fel? Cum determinam scadenta ca moment de la care debitorul poate fi considerat rau platnic?
In aprilie 2013, Parlamentul Romaniei a publicat in Monitorul Oficial, Partea I, Legea nr. 72/2013 care a transpus in legislatia nationala prevederile Directivei 2011/7/CE privind combaterea intarzierii la plata in tranzactiile comerciale .
Aceasta lege a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 182 din 2 aprilie 2013, intrand in vigoare la 5 aprilie 2013.
Potrivit Legii 72/2013, in relatiile dintre entitati private, cu exceptia celor intre entitati private si consumatori, termenul prevazut pentru cazurile in care termenul de plata sau scadenta nu sunt mentionate intr-un contract, este de 30 de zile calendaristice. Acest termen se calculeaza astfel:
 • de la data primirii facturii;
 • de la data primirii bunurilor sau prestarii serviciilor, daca data primirii facturii nu este certa;
 • de la data finalizarii procedurii de receptie, conform legii perioada de receptie poate dura cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor sau prestarii serviciilor.
De asemenea, in raporturile dintre profesionisti, termenul de plata nu poate fi mai mare de 60 de zile calendaristice, decat daca asa stipuleaza partile, iar aceasta clauza nu este abuziva pentru una dintre parti, potrivit Legii 72/2013.
Aceasta lege nu se aplica pentru creantele care urmeaza procedura insolventei.

2) Procedura Ordonantei de plata

Pentru sumele recunoscute de debitor sau a caror existenta poate fi probata de creditor fara dubii, prin inscrisuri, fara ajutorul altor mijloace de proba, in Noul Cod de Procedura Civila, care a intrat in vigoare la 15 februarie 2013, se prevede posibilitatea emiterii unei ordonante de plata, dupa parcurgerea unei proceduri sumare care debuteaza cu o notificare prin care se someaza debitorul ca in termen de 15 zile de la primirea acesteia sa efectueze plata debitului.
Aceasta procedura prezinta avantajul de a fi cea mai rapida, in cazul in care debitorul nu depune intampinare, caci in aceasta situatie legea prevede un termen de solutionare de 45 zile de la depunerea cererii, dar se poate prelungi semnificativ daca intampinarea este depusa, si apoi, ordonanta emisa de judecator este atacata cu cerere in anulare.
Pentru aceasta procedura trebuie platita o taxa de timbru fixa de 200 de lei, indiferent de valoarea litigiului, respectiv a sumei de recuperat.

3) Procedura Cererii de valoare redusa

Pentru sumele ce reprezinta debite mai mici de 10.000 de lei, persoanele juridice pot folosi procedura cererii de valoare redusa, reglementata de Codul de Procedura Civila, care se aplica de la 15 februarie 2013.
Procedura solutionarii cererii de valoare redusa se caracterizeaza prin faptul ca este eminamente scrisa, se desfasoara in camera de consiliu, fara prezenta partilor. Eventuala infatisare a partilor este posibila doar cu titlu de exceptie.
Astfel, pentru a se scurta timpul de solutionare, cererile se fac dupa un formular prestabilit.
Procedura de solutionare urmeaza tiparul cerere – intampinare – raspuns la intampinare, insa din practica se observa ca si aceasta procedura se poate prelungi peste termenele prevazute de lege care insumate pot ajunge, si chiar depasi, 90 de zile. Doar inscrisurile sunt acceptate ca mijloace de proba. Nu este necesara parcurgerea unei proceduri prealabile si, din acest motiv, ar trebui sa fie cea mai rapida procedura .
Avocatul mentioneaza ca, in acest caz, fiind vorba de o valoare redusa, taxa de timbru este cea mai putin costisitoare, respectiv de 50 de lei pentru cererile de pana in 2.000 de lei si de 200 de lei pentru cererile cu valoarea cuprinsa intre 2.000 si 10.000 lei.

4) Procedura de drept comun

Pentru debitele a caror recuperare este necesara administrarea si a altor mijloace de proba, in plus fata de inscrisuri, cum ar fi: interogatoriul, expertiza tehnica sau proba testimoniala (audierea martorilor), trebuie urmata procedura de drept comun.
Procedura de drept comun este calea normala de recuperare contencioasa a unui debit care iti ofera toate <uneltele> juridice in vederea obtinerii unei hotarari judecatoresti care sa constituie titlul executoriu ce va face posibila recuperarea debitului. Insa, tocmai, datorita tuturor acestor <unelte>, respectiv mijloace de proba, este procedura cea mai anevoioasa, avand durata lunga de desfasurare, noi o estimam la 1-2 ani in functie de incidentele procedurale aparute in desfasurarea judecatii. In plus, pentru parcurgerea acestei proceduri trebuie platita si o taxa de timbru in functie de valoarea litigiului ( valoarea sumei de recuperat – n.a.) ceea ce o face cea mai costisitoare procedura.
Potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, care a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, data la care a si intrat in vigoare, actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:
 • pana la valoarea de 500 lei – 8%, dar nu mai putin de 20 lei;
 • intre 501 lei si 5.000 lei – 40 lei + 7% pentru ce depaseste 500 lei;
 • intre 5.001 lei si 25.000 lei – 355 lei + 5% pentru ce depaseste 5.000 lei;
 • intre 25.001 lei si 50.000 lei – 1.355 lei + 3% pentru ce depaseste 25.000 lei;
 • intre 50.001 lei si 250.000 lei – 2.105 lei +2% pentru ce depaseste 50.000 lei;
 • peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei.

5) Cand se poate folosi executarea silita directa

In anumite situatii, cand creditorul detine titluri executorii de tipul cecului sau biletului la ordin refuzate la plata de o institutie bancara, sau chiar un contract de inchiriere sau de imprumut, incheiate in fata notarului, in forma autentica, este suficient ca detinatorul titlului, creditorul, sa se adreseze avocatului sau care va depune titlul direct la executorul judecatoresc pentru a incepe procedura de executare silita, fara a mai parcurge o etapa prealabila de obtinere a unui titlu executoriu in instanta.

6) Care este ordinea procedurilor

In ceea ce priveste ordinea in care persoanele juridice pot apela la cele trei proceduri – ordonanta de plata, cererile de valoare redusa si dreptul comun, trebuie stiut ca, in cazul in care sunt indeplinite conditiile de admisibilitate, procedurile speciale trebuie folosite cu prioritate, deoarece respingerea unei pretentii pe calea unei proceduri speciale da creditorului posibilitatea de a promova procedura de drept comun, nu si invers insa.
Pe de alta parte, in acelasi timp, procedurile speciale trebuie folosite cu prudenta pentru ca, in cazul in care acestea sunt respinse, debitorul are dreptul la recuperarea cheltuielilor de judecata. Dupa parcurgerea oricarei proceduri aratate mai sus, daca debitorul nu intelege sa se supuna hotararii judecatoresti de bunavoie, va urma faza executarii silite. Cu toate acestea, in anumite cazuri, cand creditorul este deja in posesia unor titluri executorii, procedurile aratate mai sus nu trebuie parcurse, acestea putand fi puse in executare in mod direct .

7) In ce situatii se poate cere insolventa

Conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa ce trece un termen de 120 de zile de la scadenta unei obligatii de plata, pentru sume mai mari de 45.000 lei, creditorul poate cere deschiderea procedurii de insolventa impotriva debitorului care nu isi indeplineste obligatia de plata.
Cu toate acestea, nu recomandam folosirea acestei proceduri ca metoda de presiune in vederea obtinerii platii, daca nu sunteti in posesia unei creante recunoscute de debitor, caci promovarea unei cereri de deschidere a procedurii insolventei in absenta unui titlu de creanta cert poate produce daune atat timp cat judecatorul sindic va poate obliga sa depuneti o garantie, sau cautiune, de 10% din valoarea creantei. In cazul in care cererea de deschidere a procedurii insolventei va fi respinsa, in masura in care se dovedeste ca aceasta cerere a produs daune debitorului, atunci este posibil ca acesta sa obtina pe cale judecatoreasca executarea totala sau partiala, a sumei depuse ca si garantie. In cazul in care creditorul urmareste recuperarea unor debite de la societati aflate in insolventa, atunci acesta va trebui sa respecte termenele prevazute de judecator pentru promovarea cererii de admitere la masa credala. In acest caz, nu exista conditia valorii prag de 45.000 lei in ceea ce priveste promovarea cererii .
Atentie! Procedura insolventei este din nou, de la 1 noiembrie 2013, reglementata prin Legea nr. 85/2006, dupa ce, pe 29 octombrie, Curtea Constitutionala a Romaniei a declarat ca neconstitutionala Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 91/2013, care a intrat in vigoare pe 25 octombrie 2013. Ca urmare a deciziei CCR, Noul Cod al Insolventei a fost abrogat, reintrand in vigoare vechea legislatie.

8) Primele doua etape in recuperarea datoriilor

Recuperarea debitelor difera ca procedura in functie de suma de recuperat, natura debitului si certitudinea acestuia.
Cu toate acestea procedura de utilizat, in cazul fiecarui debit:
1. Identificarea debitorului si a situatiei sale juridice – denumire, adresa de comunicari (adresa sediului societatii, cea de la Registrul Comertului) si starea societatii (in functiune, dizolvata sau in insolventa)
Aceasta etapa are loc prin verificarea mai multor resurse/baze de date la care societatea noastra este abonata, de la baza de date a Oficiului National al Registrului Comertului pana la Ministerul Finantelor Publice, Buletinul Insolventei, etc. Acest lucru este necesar a fi examinat periodic, in toate etapele, pentru evitarea inceperii sau continuarii unui proces de recuperare in timp ce societatea debitoare este in insolventa sau dizolvata .
2. Contactul cu debitorul
Aceasta poate fi o etapa folositoare in procesul de recuperare a debitelor, deoarece nu toti debitorii rai platnici sunt si de rea credinta. Contactul cu debitorul poate fi verbal, telefonic sau personal, ori prin notificari scrise. In aceasta faza se incearca o recuperare pe baza de intelegere amiabila, de obicei realizata pe calea unei tranzactii .

9) Cum se deruleaza un litigiu

In cazul in care persoanele juridice nu reusesc sa-si recupereze datoriile  pe cale amiabila, prin mediere, urmeaza litigiul, care a fost grupat  in trei etape distincte.
Astfel, un litigiu se parcurge in urmatoarea ordine:
1. Se deruleaza procedura prealabila litigiului. Aceasta include somatia de plata, in cazul derularii procedurii ordonantei de plata, sau informarea asupra procedurii medierii precum si incercarea inchiderii litigiului pe calea medierii , in cazul procedurii de drept comun.
2. Se desfasoara litigiul propriu-zis.
Si in aceasta faza, tranzactia sau acordul de mediere sunt posibile ca modalitate amiabila de stingere a litigiului.
3. Daca debitorul nu se supune hotararii judecatoresti, se trece la executarea silita a debitorului.
Sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_35051/photo_9/Ce-metode-legale-au-la-dispozitie-persoanele-juridice-ca-sa-si-recupereze-datoriile-de-la-clientii-rau-platnici.html#slide

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2013

(Visited 79 times, 79 visits today)

Sigur va mai intereaza si :

 • Medierea in conflictul cu banca devine legalaMedierea in conflictul cu banca devine legala Ordonanta de urgenta pentru modificarea unor acte normative in domeniul serviciilor de plata In temeiul art 115 alin (4) din Constitutia Romaniei republicata, “ Art. 179 – ( 1 […]
 • UCMR se lupta pentru aplicare corecta a medierii in RomaniaUCMR se lupta pentru aplicare corecta a medierii in Romania Punctul de vedere al Directiei Legislatie din cadrul C.S.M., anexat Scrisorii europarlamentarului Monica Macovei ref. la modificarea OUG nr. 90/2012 pentru modificarea si completarea legii […]
 • Din 2013 intalnirea cu un mediator va fi obligatorie inainte de procesDin 2013 intalnirea cu un mediator va fi obligatorie inainte de proces Incepand din anul 2013 , justitiabilii, indiferent ca sunt persoane fizice sau juridice, vor fi obligati sa participe la o sedinta de informare privind medierea inainte de a ajunge in fata […]
 • Somatia de plata prin mediereSomatia de plata prin mediere Criza economica mondiala si-a facut simtita prezenta si in tara noastra. Firmele mai mici, sau mai mari, au resimtit efectele blocajului economic, care le-a pus in imposibilitatea de a-si […]
 • Pro sau contra mediere?Pro sau contra mediere? Medierea devine pe zi ce trece cea mai populara si des invocata metoda ADR (alternative dispute resolution). Ce este medierea? Medierea este o procedura informala prin care, cu […]
 

Lasă un răspuns

Translate this site:
ADRESA:

BUCURESTI, STR IENACHITA VACARESCU NR 17 A SECTOR 4 BUCURESTI REPER HOTEL HOROSCOP - STATIA METROU UNIRII IESIREA BD DIMITRIE CANTEMIR - Pentru programare la o sedinta de mediere nu ezitati sa ne contactati la:
-Tel:0768.511.900

Mediator Bucuresti

Birou de Mediator Petru Mustateanu a fost infiintat si isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Mediere precum si a Hotararilor Consiliului de Mediere. Titularul biroului a fost autorizat ca mediator de catre Consiliul de Mediere prin Hotararea nr. 1923. DIN 15.04.2000. Birou de Mediator este prezent in Tabloul Mediatorilor emis de Consiliul de Mediere si publicat in Monitorul Oficial a Romaniei.

februarie 2016
Lu Ma Mi Jo Vi Du
« Oct    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  
Intrebarea mediatorului:

* Daca ati avea o problema ati prefera :

View Results

Loading ... Loading ...

PROGRAM MEDIERE BUCURESTI

MEDIATOR