Certificat de informare despre avantajele medierii

 

Certificat informare mediere – model orientativ 

Certificat de informare despre avantajele medierii

 1. 1.     Incheiat astazi, ………., in baza Legii nr. 192/2006, privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile și completările aduse prin Legea nr. 370/2009,  Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, Legea nr. 115/2012 si   OUG  nr.90 din  12.12.2012, publicata in Monitorul Oficial nr.878/21.12.2012,

la Birou de mediator_________________, cu sediul in ______________, str. ___________nr. __, ap _____, reprezentat de mediator _________________, pozitia in Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei la nr…si CIF………

 

Domnul/D-na…………………………………………….., domiciliat(ă) în………………, str……………………………, nr………, bl……, sc……, ap……, judetul…..… în calitate de ……………………………….. asistat de/insotită de

şi

Domnul/D-na…………………………………………….., domiciliat(ă) în………………, str…………………, nr………, bl……, sc…… ap……, judetul…..… în calitate de ………………… asistat de/insotită de

 

Partile mai sus identificate au fost prezente astazi, ….. , la Birou de mediator…………… pentru a primi informarea prealabila privind procedura medierii.

 

In cadrul sedintei de informare,  partile de mai sus au luat la cunostinta urmatoarele aspecte, privind:

-          Medierea ca metoda de rezolvare a conflictelor (definitie, principii);

-          Drepturile si obligatiile partilor implicate;

-          Drepturile si obligatiile mediatorului;

-          Rolul mediatorului in cadrul procedurii;

-          Avantaje pe care peroanele prezente le pot avea daca urmeaza procedura medierii.

 

 

 

 

Modaliatatea aleasa de catre parti pentru solutionarea situatiei este:

 


 
Prin mediere

 

  Prin instanta de judecata

 

  alta forma……………(specificarea acesteia)

 

Noi, partile,  declaram ca am citit personal continutul prezentului Certificat de informare, constatând ca acesta corespunde vointei noastre, precum si conditiilor stabilite de noi, de comun acord, în vederea încheierii/încheierii amiabile si în mod definitiv a cauzei.

Daca este cazul: Prezentul litigiu face obiectul Dosarului nr…./…./……, aflat pe rolul Judecatoriei/Tribunalului/Curtii de Apel…………….

 

Informarea a avut loc la Birou de mediator_________________, cu sediul in ______________, str. ___________nr. __, ap _____, reprezentat de mediator _________________, pozitia in Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei la nr…si CIF………

 

Acest Certificat a fost incheiat astazi……………, in ….. exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru mediator.

 

 

Informarea si eliberarea Certificatului de Informare au fost realizate in mod gratuit de catre mediator.

 

Stampila /semnatura mediator

 

 1. , actul de identitate

Semnătura

 

 

 1.   , actul de identitate
  1.                Semnătura

Sigur va mai intereaza si :

 • CERTIFICAT INFORMARE MEDIERECERTIFICAT INFORMARE MEDIERE
   CERTIFICAT DE INFORMARE Nr. ………. / ………………………. * Eliberat astăzi, data …………….................., ora……… conform prevederilor art. 2 alin.(11) din Legea 192/2006 cu modificările şi completările ulterio...
 • Mediator Petru Mustateanu Mediator Petru Mustateanu
  Datele de contact pentru Biroul de Mediator Petru Mustateanu sunt: ADRESA: BUCURESTI, Splaiul Unirii - NR 20 BL 103 SC 2 ET 2 AP 21  INTERFON 21 - Pentru  programare la o sedinta gratuita de ...
 • PROCES VERBAL DE INFORMARE GRATUITA PRIVIND AVANTAJELE MEDIERII PROCES VERBAL DE INFORMARE GRATUITA PRIVIND AVANTAJELE MEDIERII
  PROCES VERBAL DE INFORMARE GRATUITA PRIVIND AVANTAJELE MEDIERII   Nr. _____din data de ____________   În cadrul sedintei de informare privind procedura de mediere în care d-na/dl...
 • Mediator Bucuresti ContactMediator Bucuresti Contact
  Datele de contact pentru Biroul de Mediator Petru Mustateanu sunt: ADRESA: BUCURESTI, Splaiul Unirii NR 20 BL 103 SC 2 ET 2 AP 21 SECTOR 5 INTERFON 21 - Pentru  programare la o sedinta gratui...
 • Notiuni de baza despre mediere Notiuni de baza despre mediere
  Asa cum prevede Legea 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, medierea reprezinta o modalitate facultativa de solutionare a...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Translate this site:

PRIMESTE NOUTATI PE E-MAIL !

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2

Mediator Bucuresti Mediere

BIROU MEDIATOR BUCURESTI