Informare despre mediere obligatorie Bucuresti

 

Informare mediere obligatorie Bucuresti

Principiul informarii prealabile este rezultanta necesitatii ca procedura si modul de actiune al mediatorului sa fie cunoscute in prealabil de parti fiind efectul primei mari tehnici folosite in mediere, respectiv construirea increderii in mediere si in mediator. Aceasta tehnica guverneaza activitatea mediatorului de la primul contact cu oricare din parti si pana la finalul medierii.

Fiind o etapa prealabila incheierii contractului de mediere pricipiul voluntariatului nu este afectat părţile ramanand libere dupa informarea primita in mod gratuit sa decida in cunostinta de cauza daca adera la rezolvarea conflictului pe aceasta cale.

Ca efect al noilor reglementari in materie principiul informarii prealabile a fost consacrat ca obligatie legala pentru persoanele interesate inainte de a apela la inastanta de judecata, dar si ca obligatie legala si profesionala pentru mediatori.

DEFINITIE:

Informarea gratuita cu privire la mediere si avantajele acesteia reprezinta etapa prealabila incercarii de rezolvare pe cale amiabila a diferendului dintre parti prin care mediatorul, persoana special instruita in acest scop, in conditii de neutralitate, impartialiate si confidentialitate, comunica in mod direct participantilor informatiile necesare cu scopul ca acestea in deplina cunostinta de cauza sa poata decide sa incerce stingerea conflictului cu ajutorul medierii.

Principiul enuntat mai sus determina continutul informarii cu privire la mediere, iar elementele ce trebuie atinse in prezentare sunt obligatorii si vor viza: definitia medierii si principiile acesteia (cu accent pe autodeterminarea partilor), rolul mediatorului, drepturile si obligatiile partilor, avantajele medierii, efectele juridice ale acordului de mediere cu accent pe posibilitatea obtinerii pe cale necontencioasa a unei hotarari de expedient si a posibilitatii autentificarii prin intermediul notarului public.
MODUL DE EFECTUARE A INFORMARII


Informarea obligatorie gratuita se realizeaza in etapa de pregatire a medierii (sau a aranjamentelor preliminarii medierii) si se desfasoara de regula in prezenta ambelor parti, anterior incheierii contractului de mediere fiind consacrata legislativ in art. 2 alin 1 din Legea 192/2006 modificata prin L115/2012 modificata si completata prin OUG din 12.12.2012.
Informarea prealabila se realizeaza numai cu acordul tuturor partilor implicate in conflict in comun sau separat pentru fiecare parte in functie de optiunea partilor si a mediatorului.
In cazul informarii separate mediatorul este obligat sa respecte termenul de 15 zile consacrat de art 60^2 din L192/2006 modificata prin Legea 115/20012 modificata prin OUG din 12.12.2012.

Termenul de 15 zile este socotit pe zile calendaristice si se calculeaza de la data solicitarii de informare adresata mediatorului de partea interesata.

Mediatorul sesizat pentru efectuarea informarii este liber sa faca toate diligentele pe care le considera necesare in acord cu art 43 alin 1 din Lege pentru a asigura prezenta tuturor partilor in vederea desfasurarii sedintei de informare in intervalul termenului de 15 zile fixat de art. 60^2 din aceeasi lege.
In cazul in care la mediator se prezinta numai o parte pentru realizarea informarii mediatorul va solicita date despre părţile aflate in conflict in vederea transmiterii invitatiei in acord cu art 43 alin 1 din Lege.
In vederea acceptarii informarii odata cu invitatia mediatorul transmite si un formular de acceptare acestei proceduri indicand datele unde poate sa primeasca formularul completat.

ELIBERAREA DOCUMENTELOR DE CATRE MEDIATOR


Sediul materiei
ART2 (11) din Legea 192/2006 modificata prin L115/2012 modificata prin OUG din 12.12.2012: Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Dacă una dintre părţi refuză în scris participarea la şedinţa de informare, nu răspunde invitaţiei prevăzute la art. 43 alin (1) ori nu se prezintă la data fixată pentru şedinţa de informare, se întocmeşte un proces-verbal, care se depune la dosarul instanţei.
Data fiind necesitatea realizarii informarii catre toate părţile conflictului mediatorul ce a realizat informarea elibereaza doua exemplare ale certificatului de informare gratuita, unul pentru partea care a solicitat informarea si unul pentru arhiva formei de exercitare a profesiei. In cazul in care mediatorului i se solicita de catre celelalte parti participante copii ale acestui certificat se poate elibera.
Daca dupa ce a confirmat participarea, una din parti nu se prezinta, mediatorul poate stabili o alta data pentru desfasurarea informarii cu acceptul tuturor partilor prezente, daca obtine confirmarea ca la data nou fixata partea lipsa se va prezenta. In cazul in care se opteaza pentru acest demers data nou fixata trebuie sa se situeze in intervalul celor 15 zile fixate de art 60^2 din Lege.
Certificatul de informare trebuie semnat de mediator si de părţile participante la şedinţa de informare. Eliberarea certificatului de informare se face numai dupa semnarea acestuia de catre mediator si toate părţile conflictului independent de sustinerea informarii in comun sau separat.
Mediatorul elibereaza certificat de informare si in cazul in care dupa ce s-a finalizat informarea una dintre părţile conflictului refuza sa semneze.
In cazul in care părţile invitate nu confirma participarea, refuza participarea in scris sau daca a acceptat participarea nu se prezinta la data fixata pentru sedinta de informare mediatorul va elibera un proces verbal in care se va consemna situatia specifica acelui caz.
Nefinalizarea informarii indiferent de motiv (spre exemplu una dintre parti pleaca in timpul informarii) lipseste de eficienta procedura astfel ca in acest caz mediatorul va elibera procesul verbal prevazut de teza a doua a art. 2 alin 1^1 din Lege.
Certificatul de informare va fi redactat de mediator si va cuprinde următoarele elemente obligatorii:
- datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei
- număr de înregistrare al certificatului si data inregistrarii in registrul formei de exercitare a profesiei
- datele de identificare ale mediatorului care a realizat informarea
- data, ora si locul şedinţei de informare
- părţile participante cu toate datele de identificare
- obiectul conflictului (si dupa caz numărul dosarului din instanta)
- decizia părţilor in urma informării si motivarea privind necontinuarea procedurii de mediere
- semnătura si stampila mediatorului si semnatura părţilor
In cazul particular al art 601, alin. 1, lit. g) din Lege mediatorul va consemna in cuprinsul certificatului si numarul si data documentului prin care a fost exprimat consimtamantul victimei de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul.
Procesul verbal prevazut la art 2 alin1^1 din Lege ve fi redactat de mediator si va cuprinde urmatoarele elemente obligatorii:
- datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei
- număr de înregistrare al certificatului si data inregistrarii in registrul formei de exercitare a profesiei
- datele de identificare ale mediatorului care elibereaza procesul verbal
- data, ora si locul fixate şedinţei de informare
- datele partii/părţilor prezente in vederea informarii
- obiectul conflictului (si dupa caz numărul dosarului din instanta)
- motivul pentru care nu s-a putut realiza informarea

Avand in vedere prevederile art.26 alin3 coform carora ,,Pentru activitatea de informare şi consiliere a părţilor cu privire la procedura medierii şi avantajele acesteia, îndeplinită potrivit legii anterior încheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu”, mediatorul nu poate pretinde onorariu pentru activitatea de informare si nu poate conditiona eliberarea certificatului de informare sau a procesului verbal de plata unui onorariu. 
In situatia in care la mediator se prezintă numai una dintre părţi, mediatorul, informează partea solicitantă ca informarea se realizeaza in prezenta tuturor partilor din conflict/litigiu si de existenţa posibilităţii privind invitarea celeilalte/celorlalte parti pentru participarea la procedura informării prealabile obligatorii. Totodata mediatorul informeaza partea/părţile interesate ca exista si posibilitatea demersului personal al acesteia de a sigura prezenta celeilalte/celorlalte parti in vederea realizarii informarii
In situatia in care, inclusiv dupa eventuala esuare a demersului personal al partii/partilor interesate, la solicitarea scrisa a acestora din urma si dupa incheierea unui contract de pregatire a medierii, mediatorul emite inivitata in acord cu art 43 din Lege, invitatie care va fi insotita de formularul de acceptare a informarii. Cererea sus mentionata are caracter special si vizeaza numai informarea gratuita.
Contractul de pregătire a medierii (premediere) se încheie la solicitarea scrisă a uneia dintre părți având ca obiect efectuarea demersurilor de catre mediator in vederea asigurarii prezentei la informare precum si transmiterea unei invitaţii către partea, respectiv părţile, indicate de solicitant, în vederea prezentării la o dată și o oră convenită împreună cu mediatorul pentru realizarea obligatiei de informare asa cum este ea prevazut in art. 2 din Lege. 

Contractul de pregătire a medierii (premediere) va cuprinde următoarele elemente obligatorii:

- Datele de identificare ale solicitantului,
- Obiectul pe scurt al conflictului supus medierii din perspectiva solicitantului,
- Obiectul contractului : demersuri pentru invitarea celorlalte parti la sedinta de informare.
- Numărul dosarului și instanța, dacă este cazul
- Părţile invitate şi datele de contact ale acestora indicate de solicitant
- Data, ora şi locul stabilite pentru informarea prealabilă obligatorie
- Prețul serviciului (contractului)
- Datele de identificare şi de contact ale mediatorului

Invitaţia se transmite de mediator prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii textului. Partea solicitantă este obligata sa furnizeze mediatorului orice alte date necesare contactării celeilalte/celorlalte părţi (telefon, email, adresa de corespondenta/fax).

În cazul acceptării medierii, părţile în dispută şi mediatorul vor încheia și semna contractul de mediere, conform art. 43 alin. 2., iar mediatorul nu mai este obligat sa elibereze certificatul de informare. In urma semnarii contractului de mediere si participarii partilor, procesul verbal de inchidere a medierii este dovada informarii si participarii de catre parti la procedura.

Mediator Bucuresti – Petru Mustateanu

Sigur va mai intereaza si :

 • Avantajele medierii Avantajele medierii
  Cand vorbim despre avantajele medierii trebuie sa luam in calcul ca inRomania justitiabilii fac plangeri si cereri pentru orice. In privinta primului aspect, justitia romana sufera de problema l...
 • Consultanta in mediere pentru firme, societati comerciale si companiiConsultanta in mediere pentru firme, societati comerciale si companii
  Asa cum stim, din  ianuarie 2013 intalnirea cu un mediator va fi obligatorie inaintea unui proces, iar firmele, societatile comerciale si companiile vor avea nevoie de sprijin de specialitate pentr...
 • Cum sa reduc termenul de judecata la divort ?Cum sa reduc termenul de judecata la divort ?
  Termenele de judecata oferite de judecatoriile din Bucuresti, in cazul unui divort sunt de multe ori exagerat de mari din cauza numarului mare de dosare pe care judecatoriile din Bucuresti le au. I...
 • Ce este medierea ?Ce este medierea ?
  Ca sa intelegem ce este medierea trebuie sa plecam de la premisa ca de mediere au nevoie doua parti aflate in conflict. Interventia intr-un conflict fie el intre doua persoane, institutii, state, ...
 • Servicii Mediere BucurestiServicii Mediere Bucuresti
  Medierea, ca proces, implica o terta persoana (impartiala) care sa asiste doua sau mai multe persoane (partile direct interesate) pentru gasirea unor solutii convenabile de rezolvarea a problemelor...
 

Leave a Reply

Translate this site:
ADRESA:

BUCURESTI, STR IENACHITA VACARESCU NR 17 A SECTOR 4 BUCURESTI REPER HOTEL HOROSCOP - STATIA METROU UNIRII IESIREA BD DIMITRIE CANTEMIR - Pentru programare la o sedinta de mediere nu ezitati sa ne contactati la:
-Tel:0768.511.900

Mediator Bucuresti

Birou de Mediator Petru Mustateanu a fost infiintat si isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Mediere precum si a Hotararilor Consiliului de Mediere. Titularul biroului a fost autorizat ca mediator de catre Consiliul de Mediere prin Hotararea nr. 1923. DIN 15.04.2000. Birou de Mediator este prezent in Tabloul Mediatorilor emis de Consiliul de Mediere si publicat in Monitorul Oficial a Romaniei.

June 2014
M T W T F S S
« May    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Intrebarea mediatorului:

* Daca ati avea o problema ati prefera :

View Results

Loading ... Loading ...

PROGRAM MEDIERE BUCURESTI

MEDIATOR