PROCES VERBAL DE INFORMARE GRATUITA PRIVIND AVANTAJELE MEDIERII

 

PROCES VERBAL DE INFORMARE GRATUITA PRIVIND AVANTAJELE MEDIERII

 

Nr. _____din data de ____________

 

În cadrul sedintei de informare privind procedura de mediere în care d-na/dl. _____________________________ are calitatea de mediator,

a/au participat:

 

1. Dl/Dna………………………….……………., domiciliat(a) în……………………., Str…………………………………., nr…….,bl………, et……, ap……, judetul………………….., identificat prin C.I./B.I. seria……, nr…..…, CNP …………………………………

 

2. Dl/Dna……………………………….……..…., domiciliat(a) în………………….., Str………………………………., nr……., bl…….., et….., ap……, judetul………………….., identificat prin C.I./B.I. seria……, nr.………, CNP …………………………………

Aspectele asupra caruia a fost efectuata informarea gratuita sunt:

ð        Cadrul legislativ

 

ð        Definitia medierii

 

ð        Rolul mediatorului

 

ð        Principiile medierii (impartialitate, neutralitate, confidentialitate, caracter voluntar)

 

ð        Avantajele medierii (rapiditate; eficienta; costuri)

 

ð        Acordul de mediere (cum poate fi folosit de parti)

 

Partea/partile au fost informate gratuit cu privire la mediere si avantajele acesteia conform Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, modificata si completata, a Legii nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor si a Legii nr. 115/2012.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, în …… exemplare.

Parti,

 

1.…………………………                                                              2. …………………………

 

Mediator Petru Mustateanu,

 

……………………………

Bucuresti 2012

 

Sigur va mai intereaza si :

 • CERTIFICAT INFORMARE MEDIERECERTIFICAT INFORMARE MEDIERE
   CERTIFICAT DE INFORMARE Nr. ………. / ………………………. * Eliberat astăzi, data …………….................., ora……… conform prevederilor art. 2 alin.(11) din Legea 192/2006 cu modificările şi completările ulterio...
 • Certificat de informare despre avantajele medieriiCertificat de informare despre avantajele medierii
  Certificat informare mediere - model orientativ  Certificat de informare despre avantajele medierii 1.     Incheiat astazi, ………., in baza Legii nr. 192/2006, privind medierea si organizarea p...
 • ACORD DE MEDIEREACORD DE MEDIERE
  ACORD DE MEDIERE Încheiat la data de ____________ în baza Contractului de Mediere Nr. _____ din ____________ Noi,   Dl/Dna …………………………………………. , domiciliat(ă) în Bucuresti , Str………….......
 • Mediator Petru Mustateanu Mediator Petru Mustateanu
  Datele de contact pentru Biroul de Mediator Petru Mustateanu sunt: ADRESA: BUCURESTI, Splaiul Unirii - NR 20 BL 103 SC 2 ET 2 AP 21  INTERFON 21 - Pentru  programare la o sedinta gratuita de ...
 • OUG nr. 90/2012 – modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 – medierea si organizarea profesiei de mediator OUG nr. 90/2012 – modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 – medierea si organizarea profesiei de mediator
  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 90/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, precum si pentru modificarea art. II din Legea...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Translate this site:

PRIMESTE NOUTATI PE E-MAIL !

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2

Mediator Bucuresti Mediere

BIROU MEDIATOR BUCURESTI