Mediatorii autorizati

Tabloul mediatorilor autorizati Bucuresti a fost publicat

Tabloul mediatorilor, ce cuprinde atat mediatorii autorizati, cat si mediatorii suspendati sau mediatorii fara forma de exercitare a profesiei de mediator, a fost publicat, miercuri, in Monitorul Oficial. Documentul cuprinde toate informatiile utile despre mediator, precum sediul profesional al mediatorului, pregatirea de baza a mediatorului, domeniul medierii in care acesta este specializat si chiar limba straina in care este capabil sa desfasoare medierea.

Hotararea Consiliului de Mediere nr. 259/2012 pentru publicarea Tabloului mediatorilor autorizati actualizat a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 562, din 8 august 2012. Potrivit actului normativ, tabloul cuprinde, in anul 2012, 2 sectiuni, dupa cum urmeaza:

Sectiunea I - cuprinde mediatorii autorizati care se constituie in asociatii profesionale locale si nationale si care au arhiva si registre proprii, precum si evidenta financiar-contabila a acestor mediatori.

Sectiunea II - cuprinde subsectiunile:
- Mediatori suspendati
- Mediatori fara forma de exercitare a profesiei
- Mediatori care nu se constituie in asociatii profesionale locale si nationale si care au arhiva si registre proprii, precum si evidenta financiar-contabila

Conform Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, in tablou se mentioneaza urmatoarele date:

numele si prenumele mediatorului;

sediul profesional al mediatorului;

pregatirea de baza a mediatorului, institutiile la care s-a format si titlurile cu care le-a absolvit;

domeniul medierii in care acesta este specializat;

durata experientei practice in activitatea de mediere;

limba straina in care este capabil sa desfasoare medierea;

calitatea de membru al unei asociatii profesionale in domeniul medierii, precum si, dupa caz, al altor organizatii;

existenta unei cauze de suspendare din profesia de mediator .

Important! Profesia de mediator se exercita numai de catre persoana care a dobandit calitatea de mediator autorizat. Exercitarea acestei profesiei de mediator fara autorizatie constituie infractiune si va fi sanctionata ca atare.

Tabloul mediatorilor autorizati va fi pus la dispozitia oricarei persoane care solicita, in scris, acest lucru Consiliului de Mediere. In plus, tabloul mediatorilor va fi transmis tuturor institutiilor stabilite de lege, si anume: instante judecatoresti, autoritati ale administratiei publice locale, Ministerul Justitiei. De asemenea, tabloul va fi disponibil si pe pagina de internet a Consiliului de Mediere.

Mediator Petru Mustatanu     – Bucuresti  2012

Mediator judiciar

Detensionarea unor stari conflictuale pe baza folo­sirii comunicarii reprezinta principala activitate a unui mediator, o profesie tâ­na­ra, care poate fi alternati­va la justitie.

Diverse domenii
Activitatea unui mediator nu repre­zinta o abordare juridica a unui conflict, ci implica capaci­tatile mediatorului de a restabili relatia. Mugur Mitroi spune ca un mediator trebuie sa identifice un con­flict, sa  îl evalueze, dupa care, prin me­tode specifice, sa în­cerce sa îl faca functional prin recu­no­a­sterea nevoilor par­tilor aflate în conflict.
Referitor la modalitatea de profesare, mediatorii apartin categoriei liber-profesionistilor, prin urmare îsi pot desfasura activitatea în mai multe feluri. Covice­pre­se­dintele Uniunii Nationale a Mediatorilor din România (UNMR), Zeno Sustac, sustine ca un mediator poate lucra într-un birou individual sau colectiv, într-o societate civila profesionala, într-un ONG sau ca salarizat în interiorul profesiei, în baza unui contract individual de munca.
În prezent, sunt înregistrati 1.343 de mediatori, iar acestia pot fi gaasiti pe site-ul Consiliului de Mediere. „Mediatorii autorizati sunt la origine avocati, juristi, econo­mi­sti, ingineri sau psihologi, dar acestia pot veni din oricare alta profesie, care nu intra în contradictie cu alta, precum cea de judecator sau functionar public.

Bun comunicator
Orice mediator trebuie sa cu­noasca tehnicile de comunicare la un nivel avansat, abilitate pe care o poate învata prin lucrul frecvent cu oamenii sau prin urma­rea de cursuri de profil. „Un bun comunicator îi va putea ajuta pe ceilalti sa comunice la rândul lor pentru a-si identifica interesele”, completeaza presedintele Consiliului de Mediere.
Pe lânga asta, profilul general al mediatorului este complex prin natura meseriei. „Mediatorul trebuie sa fie un bun orator, un ascultator desavârsit si un fin psiholog”, considera coviceprese­­din­tele UNMR, Claudiu Ignat. Mai mult, o atitudine neutra este con­ditia esentiala pentru o reu­si­ta în mediere. „În conditiile în care o institutie îsi creeaza proprii mediatori, am mari îndoieli în ceea ce priveste neutralitatea si im­partialitatea”, exemplifica Mu­gur Mitroi.
Onorariul unui mediator este negociabil si pleaca de la 100 de euro pentru o mediere. Reprezen­tan­­tii UNMR explica faptul ca în func­tie de complexitatea medie­rii, de durata acesteia, nu­marul de parti implicate sau obiectul medierii, venitul poate varia, dar cu siguranta reprezinta pentru parti un efort financiar mai redus decât daca ar apela la instanta.

Etapele medi­erii

Spatiul în care are loc medierea trebuie sa fie linistit, primitor, intim, neutru. Medierea se bazeaza pe coope­rarea partilor si utilizarea de catre me­dia­tor a unor metode si tehnici bazate pe comunicare si nego­ciere. Mediatorul nu poate impune partilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii. Sedinta de mediere se desfasoara într-o sesiune comu­na, iar daca mediato­rul considera caeste cazul pot avea loc una sau mai multe sesiuni separate cu partile. Procedura de mediere se închide, dupa caz, prin încheierea unei întelegeri între parti în urma solutionarii conflictului, prin cons­tatarea de catre me­dia­tor a esuarii me­die­rii sau prin de­pu­nerea contractului de mediere de catre una dintre parti. Întelegerea la care au ajuns partile poate sa fie una totala sau partiala. La închi­derea procedurii de mediere, în oricare dintre cazurile prevazute în lege, mediatorul va întocmi un proces-verbal, care poate fi supus verificarii si autentificarii notarului public.

Mediator Judiciar Petru Mustateanu Bucuresti 2008

Translate this site:

PRIMESTE NOUTATI PE E-MAIL !

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2

Mediator Bucuresti Mediere

BIROU MEDIATOR BUCURESTI