Medierea in cauze de natura penala

In cazurile in care legea prevede ca cercetarea penala se face doar in urma depunerii unei plangeri penale, iar retregerea acestei plangeri penale aduce cu sine incetarea cercetarii penale, se poate utiliza medierea pentru a obtine concilirea persoanelor.

Atat partea vatamata, dar mai ales partea invinuita pot sa apeleze la mediator pentru a media negocierea retragerii plangerii penale deja depusa de partea vatamata.
La fel, persoana care este invinuita poate sa negocieze in prezenta mediatorului renuntarea la depunerea unei plangeri, daca partea vatamata inca nu a depus-o.

Retragerea plangerilor penale prin mediere
In cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile de catre persoana vatamata, conform legii, retragerea acesteia are ca efect inlaturarea raspunderii penale.
Retragerea plangerii se poate face pe tot parcursul procesului, insa inainte de pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive.
Este necesar ca retragerea plangerii sa fie totala (adica sa vizeze atat latura penala, cat si latura civila a cauzei) si neconditionata ( nu produce efecte sub conditia unor reparatii civile sau conduita pozitiva ulterioara ).
De asemenea, daca plangerea este indreptata impotriva mai multe persoane, retragerea plangerii este necesar sa fie facuta fata de toate aceste persoane, altfel cei fata de care nu s-a retras plangerea sunt in continuare judecati penal. La fel, daca plangerea penala a fost depusa de mai multe persoane, privind acelasi lucru, ea trebuie sa fie retrasa de toate persoanele, pentru isi produce efectul.
Retragerea plangerii prealabile constituie o cauza de impiedicare a punerii in miscare sau a executarii actiunii penale. Prin urmare, se dispune incetarea urmaririi penale in cursul urmaririi penale si incetarea procesului penal in cursul judecatii.
Retragerea plangerii penale are efecte irevocabile. adica odata retrasa plangerea, nu mai poate fi depusa o alta in aceeasi cauza.
Cum se face, concret, retragerea plangerii penale si incetarea procesului penal prin mediere?
Persoanele implicate in litigiu ajung la mediator. In urma medierii, se poate ajunge la un acord de mediere. Acordul de mediere va exprima clar vointa persoanei care a depus reclamatia de a renunta la aceasta reclamatie.
Acordul de mediere este trimis de mediator catre tribunal. Instanta va lua act de acordul de mediere si ii va verifica temeiul. Pentru infractiunile pentru care legea prevede incetarea urmaririi penale in cazul retragerii plangerii, procesul se va incheia.
Medierea in cauze penale care de deschid din oficiu, fara plangere prealabila.
Sunt si cazuri penale din categoria celor care se pot media, dar in care urmarirea penala se face din oficiu, fara a fi depusa o plangere prealabila.
Si in acest caz, dupa inceperea procesului verbal, poate avea loc concilierea persoanelor, dupa pasii de mai sus.
Mediatorul va trimite instantei acordul de mediere, si procesul penal va inceta.
Pe durata medierii, procesul se suspenda.

Evitarea depunerii unei plangeri penale Continue reading “Medierea in cauze de natura penala” »

Insulta si calomnia înapoi în Codul Penal

Insulta si calomnia odata  reintroduse in codul penal constiuie infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală (art. 67 alin. 1).

Despre retragerea plangerii penale prin mediere gasiti mai multe aici: 

http://mediatorbucurestimustateanu.ro/retragerea-plangerii-penale-cu-ajutorul-medierii/

Cum s-a intamplat ca insulta si calomnia sa fie scoase si apoi reintroduse in codul penal ?

1. Codul penal: incriminarea insultei și calomniei

Insulta era incriminată în art. 205 Codul Penal: „Atingerea adusă onoarei ori reputaţiei unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la batjocură, ori atribuirea unei persoane a unui defect, boală sau infirmitate care, chiar reale de-ar fi, nu ar trebui relevate”. Calomnia în art. 206 C.pen: „Afirmarea sau imputarea în public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană la o sancţiune penală, administrativă sau disciplinară, ori dispreţului public”. În cuprinsul art. 207 din acelaşi cod erau reglementate cazurile de admisibilitate a probei verităţii pentru aceste două infracţiuni: „Proba verităţii celor afirmate sau imputate este admisibilă, dacă afirmarea sau imputarea a fost săvârşită pentru apărarea unui interes legitim. Fapta cu privire la care s-a făcut proba verităţii nu constituie infracţiunea de insultă sau calomnie”.

2. Parlamentul: abrogarea incriminării

Prin art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal textele au fost abrogate expres dispozițiile art. 205-207 C.pen.

Argumentele abrogării se regăsesc la pag. 4-5 din Expunerea de motive care a însoțit proiectul de lege și sunt în număr de trei: (1) sub amenințarea permanentă a unei sancțiuni penale libertatea de exprimare este afectată în mod semnificativ, căci impune o autocenzură a unei persoane care ar trebui determinată doar de rațiuni etice, nu sancționatorii; (2) chiar dacă se lezează demnitatea unei persoane prin exercitarea libertății de exprimare, indiferent de prejudiciile cauzate, aplicarea unei pedepse penale este vădit disproporționată față de scopul urmărit prin sancționarea unor astfel de fapte; (3) în caz de exercitarea abuzivă a libertății de exprimare, persoana lezată are posibilitatea să obțină pe cale civilă repararea prejudiciului suferit.

3. CCR: neconstituționalitatea abrogării

Prin Decizia nr.62/2007 Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate, constatând că dispoziţiile art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 privind modificarea şi completarea Codului penal sunt neconstituţionale.

CCR a stabilit că abrogarea art. 205, 206 şi 207 din Codul penal şi dezincriminarea, pe această cale, a infracţiunilor de insultă şi de calomnie încalcă prevederile art. 1 alin. (3) şi ale art. 21 din Constituţia României, republicată, referitoare la unele valori garantate în statul de drept şi la principiul liberului acces la justiţie, corelat cu dreptul la un proces echitabil şi la un recurs efectiv, astfel cum acestea sunt reglementate în art. 6 şi 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. S-a apreciat că prin abrogarea celor 3 texte de lege din Codul penal a fost încălcat şi principiul egalităţii în drepturi prevăzut în art. 16 din Constituţie, contravenindu-se totodată şi interdicţiei de lezare a demnităţii, onoarei, vieţii particulare şi a dreptului la propria imagine ca urmare a exercitării libertăţii de exprimare, astfel cum această libertate este limitată prin prevederile art. 30 alin. (6) şi (8) din Constituţia României, republicată.

4. ICCJ: Continue reading “Insulta si calomnia înapoi în Codul Penal” »

Retragerea plangerii penale prin procedura medierii

Retragerea plangerii prealabile prin procedura medierii este prevazuta in cap. III, t. VII, art. 131, alin. 2, C. pen., partea generala, cauza de inlaturare a raspunderii penale. Conform legii, in cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile de catre persoana vatamata, retragerea acesteia prin depunerea unui acord de mediere are ca efect inlaturarea raspunderii penale. Retragerea plangerii penale prin mediere , trebuie sa aiba loc inainte de a se fi pronuntat in cauza o hotarare judecatoreasca definitiva, sa fie facuta prin vointa expresa a persoanei vatamate consemnata in acordul de mediere , sa fie totala si neconditionata (sa vizeze atat latura penala, cat si latura civila a cauzei). Pe plan procesual penal, retragerea plangerii prealabile prin procedura medierii constituie o cauza de impiedicare a punerii in miscare sau a executarii actiunii penale si se dispune incetarea urmaririi penale in cursul urmaririi penale si incetarea procesului penal in cursul judecatii. Retragerea plangerii prealabile prin depunerea unui acord de mediere poate avea loc la cererea partii vatamate, care depune acordul de mediere la registratura organelor judiciare. Acordul de mediere ce vizeaza retragere a plangerii prealabile va cuprinde date cu privire la solicitant, calitatea acestuia in dosarul penal, date cu privire la invinuit, mentiunea expresa ca isi retrage plangerea in temeiul legii, data depunerii si semnatura. Retragerea plangerii prealabile prin mediere este un drept personal ce apartine numai partii vatamate, el nefiind transmisibil.

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2013