Uniunea Europeana Vrea Mediere Functionala

 

Tabloul de bord european privind sistemele judiciare din UE: Comisia Europeană extinde domeniul de aplicare al analizei sale privind sistemele judiciare ale statelor membre

Comisia Europeană a prezentat astăzi un nou instrument comparativ pentru promovarea unor sisteme judiciare eficace în Uniunea Europeană și, prin urmare, pentru consolidarea creșterii economice. „Tabloul de bord european privind sistemele judiciare” va oferi date obiective, fiabile și comparabile privind funcționarea sistemelor judiciare din cele 27 de state membre ale UE. Îmbunătățirea calității, independenței și eficienței sistemelor judiciare face deja parte din procesul de coordonare a politicilor economice ale UE din cadrul semestrului european, care vizează punerea bazelor pentru revenirea la creștere economică și crearea de locuri de muncă.

„Atractivitatea unei țări pentru atragerea investițiilor și desfășurarea de activități economice este, fără îndoială, stimulată de existența unui sistem judiciar independent și eficient”, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Acesta este motivul pentru care este important ca hotărârile judecătorești să fie predictibile, să fie pronunțate în timp util și să aibă caracter executoriu, precum și cel pentru care reformele judiciare naționale au devenit o importantă componentă structurală a strategiei economice a UE. Noul tabloul de bord european privind sistemele judiciare va acționa ca un sistem de avertizare timpurie, sprijinind UE și statele sale membre în eforturile acestora privind un grad sporit de eficacitate a sistemului judiciar în serviciul cetățenilor noștri și al întreprinderilor noastre.”

Olli Rehn, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul pentru afaceri economice și monetare și moneda euro, a declarat: „O justiție de bună calitate, independentă și eficientă este esențială pentru un mediu de afaceri favorabil creșterii. Noul tablou de bord va sprijini statele membre în consolidarea sistemelor judiciare naționale, sporind eforturile acestora de stimulare a investițiilor și de creare de locuri de muncă.”

Sistemele judiciare eficace sunt esențiale pentru creșterea economică: încrederea în respectarea pe deplin a statului de drept asigură, în mod direct, încrederea necesară pentru realizarea de investiții. În plus, având în vedere că instanțele naționale joacă un rol esențial în respectarea dreptului UE, eficacitatea sistemelor judiciare naționale este, de asemenea, fundamentală pentru punerea în aplicare efectivă a legislației UE. Prin urmare, deficiențele în cadrul sistemelor de justiție naționale nu sunt doar o problemă pentru statul membru în cauză. Acestea pot afecta, de asemenea, funcționarea pieței unice a UE și punerea în aplicare a instrumentelor UE bazate pe recunoaștere reciprocă și cooperare, precum și submina protecția la care cetățenii și întreprinderile se așteaptă cu privire la asigurarea respectării drepturilor lor care decurg din legislația UE.

Tabloul de bord din 2013 privind sistemele judiciare se concentrează asupra parametrilor unui sistem judiciar care contribuie la ameliorarea climatului de afaceri și de investiții. În special, acesta examinează indicatorii de eficiență privind cauzele civile și comerciale, care sunt relevanți pentru soluționarea litigiilor comerciale. De asemenea, tabloul de bord analizează instanțele administrative, întrucât acestea joacă un rol important în cadrul unui mediu de afaceri, de exemplu, în ceea ce privește acordarea de licențe, sau litigiile cu autoritățile fiscale sau cu organismele naționale de reglementare.

Principalele constatări ale primului tablou de bord sunt:

  • durata procedurilor judiciare variază considerabil între statele membre ale UE, o treime dintre aceste state având proceduri cu o durată de cel puțin două ori mai mare decât majoritatea statelor membre. Problemele pot fi amplificate în situația în care ratele scăzute de soluționare a cauzelor conduc la un număr tot mai mare de cauze pendinte;
  • monitorizarea și evaluarea contribuie la îmbunătățirea rapidității și calității actului de justiție. În timp ce majoritatea statelor membre au un sistem cuprinzător de monitorizare, un număr dintre acestea înregistrează întârzieri în acest sens;
  • metodele alternative de soluționare a litigiilor, cum ar fi medierea, reduc volumul de activitate al instanțelor și ar trebui utilizate pe scară mai largă;
  • percepția privind independența sistemelor judiciare naționale diferă, de asemenea, considerabil. Cu toate că mai multe state membre se află printre primii zece lideri mondiali în ceea ce privește percepția independenței judiciare, în alte state membre, percepția întreprinderilor, care sunt utilizatori finali ai sistemului judiciar, privind independența sistemului, este relativ scăzută.

Etapele următoare

Aspectele identificate în tabloul de bord din acest an vor fi luate în considerare în pregătirea viitoarei analize specifice fiecărei țări în cadrul procesului privind semestrul european, care implică un dialog deschis cu statele membre. Acest lucru poate conduce, în anumite cazuri, la adoptarea de către Comisie, în luna mai, a unor recomandări specifice fiecărei țări, care sunt apoi transmise liderilor UE spre aprobare în cadrul reuniunii Consiliului European din luna iunie. Statele membre ar trebui ulterior să includă aceste orientări de politică în bugetele lor anuale și în alte acte normative.

Pe baza tabloului de bord, Comisia Europeană invită în prezent statele membre, Parlamentul European și toate părțile interesate să participe la un dialog deschis cu privire la modul de îmbunătățire în continuare a sistemelor judiciare naționale din UE în contextul semestrului european. Miniștrii justiției europeni au participat deja, în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 8 martie, la o primă discuție cu privire la modul în care sistemele judiciare eficiente pot contribui la creșterea economică (MEMO/13/173). De asemenea, Comisia va lansa o dezbatere mai cuprinzătoare privind rolul justiției în UE, care va începe cu organizarea unei conferințe la nivel înalt, Assises de la Justice, la 21­22 noiembrie 2013.

Context

Îmbunătățirea calității, independenței și eficienței sistemelor judiciare face deja parte din procesul de coordonare a politicilor economice ale UE din cadrul semestrului european. În 2012, au fost identificate șase state membre care se confruntă cu dificultăți în acest domeniu (Bulgaria, Italia, Letonia, Polonia, Slovenia și Slovacia), în special în ceea ce privește durata procedurilor judiciare și organizarea sistemului judiciar. Reformele judiciare naționale au constituit, de asemenea, o parte integrantă din programele de ajustare economică în Grecia, Irlanda, Letonia și Portugalia.

Obiectivul Tabloului de bord european privind sistemele judiciare este de a oferi o imagine de ansamblu sistematică privind funcționarea sistemelor judiciare naționale, contribuind la elaborarea recomandărilor specifice adresate fiecărei țări care decurg din analiza anuală a creșterii. În acest mod, tabloul de bord va sprijini atât UE, cât și statele sale membre în vederea atingerii unui grad sporit de eficacitate a sistemelor de justiție în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. Aceasta va contribui la consolidarea strategiilor de creștere în țările în cauză și în ansamblul UE.

Tabloul de bord din 2013 privind sistemele judiciare oferă date privind perioada de timp necesară pentru soluționarea cauzelor în instanță, rata de soluționare a cauzelor, numărul de cauze pendinte, utilizarea de mijloace electronice pentru gestionarea cauzelor, utilizarea procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor, cursurile de formare disponibile pentru judecători și resursele alocate instanțelor. Justiția nu numai că trebuie înfăptuită, ci trebuie să și existe percepția acestui fapt — prin urmare, tabloul de bord oferă, de asemenea, date privind percepția independenței sistemelor judiciare, pe baza constatărilor Forumului economic mondial și ale World Justice Project.

Cu toate că tabloul de bord include o comparație a anumitor indicatori, acesta nu are ca scop prezentarea unui sistem de clasificare unic sau promovarea unui anumit tip de sistem judiciar. Tabloul de bord privind sistemul judiciar va fi utilizat ca un instrument care respectă diferitele sisteme și tradiții judiciare ale statelor membre.

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact prezente pe acest site .

Mediator Petru Mustateanu- Bucuresti 2013

Sigur va mai intereaza si :

 

Leave a Reply

Translate this site:
ADRESA:

BUCURESTI, STR IENACHITA VACARESCU NR 17 A SECTOR 4 BUCURESTI REPER HOTEL HOROSCOP - STATIA METROU UNIRII IESIREA BD DIMITRIE CANTEMIR - Pentru programare la o sedinta de mediere nu ezitati sa ne contactati la:
-Tel:0768.511.900

Mediator Bucuresti

Birou de Mediator Petru Mustateanu a fost infiintat si isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Mediere precum si a Hotararilor Consiliului de Mediere. Titularul biroului a fost autorizat ca mediator de catre Consiliul de Mediere prin Hotararea nr. 1923. DIN 15.04.2000. Birou de Mediator este prezent in Tabloul Mediatorilor emis de Consiliul de Mediere si publicat in Monitorul Oficial a Romaniei.

June 2014
M T W T F S S
« May    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Intrebarea mediatorului:

* Daca ati avea o problema ati prefera :

View Results

Loading ... Loading ...

PROGRAM MEDIERE BUCURESTI

MEDIATOR